Brink - 8d
House inrichten in 1967

We gaan terug naar de periode van najaar/winter 1967. Een aantal jongeren wou een eigen jeugdhonk hebben. Ze hadden hun oog op de oude pastorie laten vallen.

Henk Kinds heeft de voorgeschiedenis van deze periode op deze site al eens uit de doeken gedaan.

Dit is een foto van de vermaarde jeugdleider "Wika" Nico Broer. Had dus een kerkelijke achtergrond. Hij trad op als intermediar tussen de jongeren en de gemeente. Hij was geliefd bij de jeugdigen

Bij zijn latere afscheid werd hij door hen nog in een echte lijkkist over de Brink gesjouwd. Gepast eerbetoon!

 

 

Nico Broer kreeg op 15 augustus 1967 een brief van burgemeester Van Walsum , waarvan ik u de volgende passage niet wil onthouden:

(...) Bij mij rijst nog wel deze vraag: in hoeverre hebt u nog contact met de groep jongeren, die indertijd om uw bemiddeling heeft verzocht? Deze groep heeft zich inmiddels tamelijk comfortabel genesteld in een oud huis aan de Eexterweg, eigendom van bakker Cramer. Men heeft de ramen witgekalkt en het ding ATTEMP ONE gedoopt. Wat dacht u, wil men nog naar de Oude Pastorie?

Natuurlijk wilden ze dat. Zo huurden de jongeren de oude pastorie voor het symbolische bedrag van 1 gulden.

We zien de pastorie van zowel de voorkant als van de achterkant.

Er werd druk gewerkt tijdens de eigenhandige renovatie. Van Klamer Bos kreeg ik een aantal schitterende foto's uit de hele oude House-tijd. We treffen hier een heel peleton kleine jonkies en meisjes aan, die nu allen, voorzover nog in leven, wel al de vijftig zullen zijn gepasseerd...

We beginnen onze tocht in de lange gang.
Jantinus Kamping rookte een tevreden pijp bij het werk...

Klamer heeft de foto's allemaal op een geheel eigen wijze een naam gegeven. Veelal maakt hij gebruik van de bijnamen. Als Mien, Radja, Doc etc.

Dit hieronder is Fennie?? Wie is in hemelsnaam Fennie?? Fennie Wolthuis!

Douwe Lautenbach verkoos de sigaar boven de pijp. Hij geeft blijkbaar zinnige aanwijzingen aan Henk Kinds en aan??? Wie is de achterste persoon?

Henk Geerts hield zijn koeiebontjas lekker aan, ook als intensief eierdoosjes aan de wanden gespijkerd moesten worden.

Jouke Jan de Boer beperkte zich vooral tot het kijken naar de eierdoosjes..

Hieronder zou winterschilder Weerman aan het werk zijn. Is het Wim of is het Fokko dan? 't Is Wim zo is me verzekerd.

En er werd behangen in de linker grote voorkamer. Jannie Heins smeert het behang in met plaksel en Bertus 'Deuz' Duursema geeft de lappen door aan???

Deze artist is Wim Ridder. Hij bewerkt met een penseel op kunstzinnige wijze een eierdoos.

Na gedane arbeid ziet het er toch fantastisch uit?
Zie de jeugd een gezellig bij mekander zitten...

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":