Brink 3
Oude Gemeentehuis

De Gieter gemeenteraad vergaderde tot 1896 in Café Ottens. In het boekje Namen in en rond Gieten van Frouwien Klaassens Perdok wordt de besluitvorming tot het bouwen van een nieuw gemeentehuis beschreven:

In de raadvergadering van 17 maart 1896 werd besloten een eigen gemeentehuis te bouwen. B.L. Homan had met 93 ondertekenaars een adres aan de gemeenteraad gericht. Met meerderheid van stemmen besloot de raad dit te doen. In de raadsvergadering van 25 april 1896 kwam een adres aan de orde van J.H. Speelman te Gieterveen. Deze verzocht met 48 ondertekenaars Gieterveen aan te wijzen als standplaats voor het gemeentehuis. Men bood zelfs gratis grond aan. Met een meerderheid van stemmen werd dit afgewezen. (...) Het terrein in Gieten werd aangekocht voor f 300,-- In juni keurde Gedeputeerde Staten het raadsbesluit goed, ondanks het verzoek van Speelman c.s. aan G.S de koop niet goed te keuren. In de herfst was het gemeentehuis klaar.

Toen kon er nog lekker rap gebouwd worden. Onderstaande foto moet één van de vroegsten van het gemeentehuis zijn. De huizen van de dokter en de notaris moeten nog worden gebouwd.

 

"Gruss uit Gieten", zo staat op de kaart. We zien aan de linkerkant van de weg een kar beladen met allerlei goederen. De hond die het geheel moet voorttrekken krijgt van zijn baas even rust. Verderop zien we een personen-rijtuig naderen dat door een paard wordt voortgetrokken. Ziet de schuine wegligging! Het roept beelden op uit de Russische literatuur:

Moet-je dat wiel es zien, zei de een tegen de ander, wat denk je, gaat dat wiel nog tot Moskou mee, als het moet, of niet? Dat haalt ie wel, antwoordde de andere. Maar zeker niet naar Kazanj, hè? Nee, Kazanj haalt-ie niet, beaamde de ander. (uit: Gogol, Dode zielen)

Mevrouw Klaassens vermeldt over het gemeentehuis verder dat het gebouw zo groot was dat er ook nog plaats was voor een een gezin om achter in het gemeentehuis te wonen. Wie woonde er dan?, zo vraag ik mij af.

Volgens Gezinus Westerhuis was naar alle waar- schijnlijkheid gemeentesecretaris Van Gogh de laatste bewoner van de woning 'achter' het gemeentehuis.

In 1960 werd de woning bij de secretarie getrokken. Ook was er een cel. De gevangenen konden hun eten betrekken vanuit de hotelkeuken van Braams, zo las ik in Een herberg aan de Brink, vier eeuwen hotel Braams (H.J. Versfelt, Gieten 1998).

De foto hierboven roept een zomerse oud dorpse sfeer op. "De ramen staan open, het weer is zo loom, straks gaat de zon langzaam onder en dan wordt het koel..." Achter het geopende raam zien we "Bromsnor" het dorp inkijken. Straks nog maar even een ronde doen.

De foto hieronder is ook uit het begin van de twintigste eeuw. Het weer is een stuk miezeriger dan op het moment dat de foto hierboven genomen is. Langs de smalle klinkerweg is het een enorme moddertroep. De paal op de rechtervoorgrond, waar dient deze voor?

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatiedoet een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":