Brink - 8e
Opening van The House

We hebben ons al eens bezig gehouden met de inrichting van The House in het najaar van 1967. We naderen de dag dat de koffiebar, zoals het genoemd werd, geopend zou worden. De jongeren hadden een bestuur gevormd en dat bestuur deed een uitnodiging de deur uit:


Op maandag 7 januari 1968 treffen we een uitgebreid verslag van de opening aan in de krant. We krijgen meteen een idee van de bestuurlijke opvatting over 'passende kledij'

"Groot was het contrast tussen de eerste burger en de zeventienjarige voorzitter van het jongerenbestuur, Henk Geerts, die, gekleed in spijkerbroek en 'n ruigharige bontjas naast hem stond"

Het was een winterse zaterdagmiddag...
Sneeuwvlokken vielen neer op de wachtenden voor "The House of the Rising Sun" Het was koud. Stampvoetend wachtte men op de komst van de burgemeester. Om vier uur was het zover. Met jankende sirenes kwam Gietens brandweerauto nader. Op hetzelfde ogenblik werden rookbommen ontstoken op het dak en een voorbijganger, die klaarblijkelijk niet op de hoogte was van wat er gebeurde, bleef angstig tussen de jongeren staan kijken. Terwijl de burgemeester uitstapte, renden twee brandwachten uit de auto en begonnen slangen uit te rollen. De rook werd steeds dichter en de sirene bleef maar doorloeien. Na enige tijd bleek alles toch nog mee te vallen en kon de burgemeester beginnen aan zijn speech.

Na de opening was er een gezellig samenzijn tussen de Gieter notabelen en de jongeren. Op onderstaande foto zien we burgemeester Van Walsum geanimeerd in gesprek met Henk Geerts. Op de achtergrond zien we achter de zelf getimmerde bar Henk Kinds de bestellingen opnemen.

In het hierboven genoemde verslag in de krant stond ook te lezen:
"Een commissie van vijf ouderen , waarin naast de burgemeester, het hoofd van de ulo en een plaatselijke politieman hebben plaatsgemomen, zal een oogje in het zeil houden."

Hieronder zien we de heer Struik. Hij was de plaatselijke politieman. Struik stond in ons dorp bekend als een strenge agent. Dus dat kwam mooi uit voor de commissie. Hij lijkt trouwens op deze foto rechtstreeks weggelopen te zijn van de set van een Franse film. Was passende kledij eigenlijk in zijn geval niet het veldwachtersuniform geweest??

<

Ook vertegenwoordigers van gemeenteraad gaven acte de présence: Mevrouw Klaassens-Perdok, die we op deze site ook al eens beschreven zagen als de jonge juffrouw op de ulo-school zit links op de foto. Ook de heer Beuker, gemeenteraadslid uit Bareveld was aanwezig. Tussen hem en mevrouw Klaassens zit meester Metselaar. Wie de tevreden sigaarrokende man rechts op de foto is, dat weten we niet. Misschien iemand van u wel??

<

En kijk! Ook Homan-Free was aanwezig. Hij was gemeenteraadslid voor de VVD. Hij zou later in samenhang met gebeurtenissen in The House nog gepeperde teksten gebruiken.
Hier lijkt hij het wel naar zijn zin te hebben.
De burgemeester steekt onderwijl zijn tong maar eens even uit...

<

Liters koffie gingen er doorheen...
Bestuurslid Elly Udding had het druk met het bakkies leut schenken...

<

Nee, het was dikke mik tussen de ouderen en de jongeren. En de openingsgesprekken wierpen zijn vruchten af. In de krant lezen we:

"Ik wist dat de jeugd van Gieten zich verveelde", aldus mr. Van Walsum, "maar dat het zo erg was als de voorzitter me zoéven verteld heeft, heb ik niet vermoed. Er zijn mensen in deze gemeente die zeggen: het gemeentebestuur is gek. Maar wij vinden dat een jongerensociëteit inderdaad geheel door jongeren geleid moet worden, wil er iets positiefs uitkomen"

Dat zou allemaal dik in orde komen!!

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":