Brink - 7 b
Kerk 'dwars' door de tijd

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":