Brink - 5
Woning burgemeester/dierenarts

Dit huis was oorspronkelijk gebouwd als burgemeesterswoning. Toen Gieten in 1937 een nieuwe burgemeester moest hebben klopte er een invloedrijke delegatie bij Nijenhuis aan de deur. Nijenhuis was, naast Buiting en Homan-Free, de derde 'dikke boer' in Gieten. Nijenhuis verklaarde wel geïnteresseerd te zijn in de burgemeestersfunctie, maar dan moest hij wel meteen als eerste op drietal komen te staan. Nijenhuis had aan de Brink een mooie grote boerderij. Hij heeft deze steen voor steen laten afbreken en hem steen voor steen weer laten opbouwen aan de Gasselterweg. En hij liet het nieuwe huis op de vrijgekomen plaats bouwen

(2008-02) Martje Hogenesch had bij het lezen van het bovenstaande verhaal al het gevoel dat er iets niet klopte. Ze kende van haar schoonvader een heel ander verhaal. En heeft het ook bij Gerard Nijenhuis zelf nog even nagevraagd: "De boerderij is inderdaad weer opgebouwd, maar niet aan de Gasselterweg maar achter aan de Gieterveldweg. Daar woont de familie Kunst. Het is de boerderij naast de fuchsiakweker Lokhorst. De boerderij was daar herplaatst door de fa. Udema."

Zo zit het dus!

Veearts Hoenderken heeft het nieuw gebouwde huis aan de Brink later van hem overgekocht. Ik heb de voorgaande wijsheid allemaal uit de mond van de bijna tachtigjarige en tegenwoordig in Den Haag woonachtige heer Vermeulen. Hij kocht in 1954 de dierenartspraktijk van Hoenderken. Schilder Jan Hofstede uit Bonnen had hem verzekerd dat het een best huis was. Hij heeft er ongeveer 100.000 gulden voor moeten betalen. U moet bedenken dat het niet alleen voor het huis met de grond was, maar dat ook de goodwill bij dat bedrag inbegrepen was. (Het is in de medische wereld een goed gebruik om bij de koop van een praktijk 'goodwill' te betalen). Hoenderken heeft na de verkoop een tijd bij Braams gewoond en en liet een nieuw huis naast de pastorie (nu: The House) bouwen. Na Vermeulen heeft eerst nog Lindenhovius en daarna Vogelzang in de villa een dierenartspraktijk gehad. Vogelzang verkocht het huis uiteindelijk aan een projectonwikkelaar, die er een bejaardenhuis met aanleunwoningen wilde bouwen. Daar is het nooit van gekomen. Het huis heeft een tijdlang leeggestaan, totdat het in de fik gestoken is. Oeps... Wat zeg ik nu? Dat was een verhaal dat in de jaren tachtig de ronde deed. In ieder geval is wel zeker dat het afgebrand is. Lange tijd is het centrum van Gieten ontsierd geweest door de aanblik van begroeid puin. Geheel overeenkomstig de trend in het 'nieuwe bouwen' werden er uiteindelijk luxe appartementen gebouwd.

Bovenstaande grote foto is ongeveer uit 1940. De foto hieronder is uit de jaren zestig. Hoofdstraat zo staat eronder geschreven. Dat is natuurlijk niet waar. Wij allen weten dat het de Brink is.

(2011-02) Het was ergens rond 1978 dat de voormalige burgemeesterswoning in de fik werd gestoken. Alien Bosma stuurde ons een stukje uit de Schakel. Alleen jammer dat de Grevens ook de datum van het bericht er afgeknipt hebben...


In dit nieuwsbericht maakte de toenmalige redacteur van De Schakel wel duidelijk hoe hij dacht over 'nieuwbouw' in Gieten: "De gemeentelijke overheid, architekten en opdrachtgevers zullen zich terdege bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid om te voorkomen, dat er op de Gieter Brink nog meer wanstaltige bouwsels worden neergezet"

Het duurde ook nog wel even eer er wat nieuws werd gebouwd. Ook daarover konden we in de krant van 14 maart 1979 een stukje lezen. Het staat op de pagina van Hotel Centrum, want samen met dit gebouw vornde het oude burgemeestershuishuis jarenlang "Het gat van Gieten".

Dierenarts Vermeulen

De heer Vermeulen was vanaf 1954 tot 1964 de dierenarts in ons dorp. Het was een grote praktijk voor Drentse begrippen: grofweg 7500 runderen. De praktijk werd preciezer gemeten op 860 boeren, die gemiddeld 8,6 koe had. Buiting was een 'dikke boer' en had 40 koeien. Een koe was de meeteenheid. Kleinvee werd bij de bepaling van de grootte van de praktijk niet meegerekend. Wel om te behandelen natuurlijk. Vermeulen deed de kippen meestal op zaterdag. Je zou verwachten dat hij vanuit zijn Gieten-periode ook wel wat James Herriot-achtige verhalen in zijn bagage heeft. Eén ervan wordt aan het publiek prijs gegeven. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dit verhaal niet 'direct' uit de mond van de heer Vermeulen heb, maar van iemand anders die beweert dat ooit eens van hem gehoord te hebben. Vermeulen fabriceerde in zijn praktijk een eigen befaamde uierzalf. Toen hij eens bij een boer een kalf 'moest halen', werd hij na de geboorte door de boerin hoogstpersoonlijk meegevoerd naar het opkamertje. Hem werd de aanblik gegund van een stel volle borsten. Dit viel niet onder het hoofdstuk 'erotische avances' in een dierenartspraktijk, maar onder 'professionele consulten', want de boerin wilde vragen of die vermaarde Vermeulen uierzalf niet ook voor haar tepelkloven geschikt was.

Vermeulen reed in een Volvo kattenrug en later in een amazone. Met twee handen vast aan het stuur had hij de gewoonte om bij het voorbij rijden van een bekende één vinger op te steken. Kwam hij een goede bekende tegen dan gingen twee vingers de lucht in (zonder het stuur los te laten). In welke categorie viel u?

Vermeulen heeft in 1962 een belangrijk gemeentelijk sociaal-economisch onderzoek geleid. De onderzoeksgroep bestond uit 10 commissies van 12 leden. Kent iemand het eindrapport? Misschien valt daar wel een aardig tijdsbeeld uit te destilleren.

Het eindrapport blijkt "Gezicht op Gieten" te heten.

Waarschijnlijk staat er niet in vermeld dat Vermeulen twee jaar voorzitter is geweest van de voetbalvereniging en dat toen het kampioenschap van de vierde klasse werd behaald. Van een promotie naar de derde klasse heeft men toen afgezien. In dit kader is het aardig te vermelden dat hij, net als ik, in de maandagkrant nog altijd in de lange rij sportuitslagen even kijkt naar wat Gieten in het weekeinde 'gedaan heeft'. Helaas moeten wij altijd gissen naar de stand, want die staat er nooit bij vermeld.

Hieronder een foto, ongeveer vanaf dezelfde plaats genomen als de foto hierboven, maar dan tijdens de drukbezochte Gietermarkt.

De Gietermarkt werd vroeger onder meer op deze plaats op de Brink gehouden. Een echte grote veemarkt. Zoiets als de Zuidlaarder- of Roldermarkt. In de bomen zitten, zo heb ik onlangs nog kunnen vaststellen, nog altijd de metalen ringen verankerd waar doorheen de touwen gedaan werden. De levendige handel bloedde in de loop der jaren langzaam dood. De veemarkt werd later nog een tijdje op het oude voetbalveld (waar nu Dekelhem staat) gehouden. Toen de totale aanvoer op de vingers van één hand kon worden geteld werd de Gietermarkt 'opgeheven'. Wat wel bleef was de kermis in mei en oktober. Wordt deze nu nog altijd met de oude Gietermarkt gehouden?

Jan van der Ende woont thans zelf aan de Brink. Hij is met zijn camera op stap gegaan en heeft de metalen ringen in de bomen op de digitale plaat vastgelegd.

 

(2007-11) We hebben een mooie foto van de Gietermarkt uit 1931 gekregen. U ziet aan de overkant Café Vorenkamp, en in de verte, tussen de bomen door,het dak van de draaimolen

(2012-01) Mevrouw Hennie Stokker-Kamps vertelde dat burgers de dag van de Gietermarkt ontheffing bij de Gemeente konden aanvragen. Ze mochten dan op de dag van de markt drank aan de marktbezoekers verkopen.

Overigens werd ook wel eens een jaar overgeslagen, zoals in 1943. NSB-burgemeester Cool hield niet van feescht...

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":