De bussen op de Brink 
in Gieten

 

Al vanaf het aller-aller-eerste begin van deze site  heb ik bij de introductie gevraagd naar onze gemeenschappelijke herinneringen aan ons dorp.
Ik kwam met een paar suggesties:

 

... het gehang van de jeugd op de brommers tegenover de kerk

... de bussen om kwart over het hele uur op de Brink

... meester Romijn? meester Metselaar? juffrouw Brinks?

... de 'hoel' van Udema

... melkboer Harm Eggens, Harm Eleveld en bakker Krikke?

We hebben al die onderwerpen eigenlijk al bij de kop gehad, behalve die bussen. Hoezo, de bussen om kwart over het hele uur op de Brink? Tegenwoordig is dat niet meer precies om 'kwart over', maar in het verleden was dat wel het geval. Tegen kwart over het hele uur kwamen vanuit alle windrichtingen ineens bussen aangereden.  Hieronder is een ietwat onduidelijk plaatje van 'kwart over' op de Brink in de jaren vijftig.

 Maar bussen kwamen al veel eerder op de Brink. In de jaren twintig was er al een regelmatige verbinding Gieten-Zuidlaren-Groningen. Hier zien we de bus net in Zuidlaren bij halte "Huize Entinge" aankomen.  Goede punctualiteit: half twaalf sharp!.

Dit bewijst niet dat de bus ook op de Brink kwam? Dan hebben we ook nog deze mooie foto voor u. Hier staan we wel degelijk op de Brink.  Naast de bus valt ook de schijnbaar eeuwige aanwezigheid van 'de hangjeugd' op de Brink op. 
Op de achtergrond zien we ook nog mooi de pijp van de oude melkfabriek in Bonnen

Er kwamen in Gieten twee busondernemingen voorbij. De groene bussen van de GADO. De Groninger Autobus Dienst Onderneming. En naar Emmen reed een bus van de DVM. De Drentse Vervoers Maatschappij. (Was in 1963 ontstaan door een fusie van de EDS met... de DABO!!) Van de Gado-bus is hieronder een mooi voorbeeldje
.

Van een DVM-bus heb ik nog geen goed voorbeeld gevonden. Maar die bussen hadden een eigenaardige kleur. Was het beige, lichtbruin, zandbeige...hoe moeten we dat noemen??. Ik hoop dat iemand van u nog een mooie oude kleurenfoto heeft die ons als beste de kleur kan tonen die ik eigenlijk bedoel te omschrijven...

 

Ook Gerard Nijenehuis refereert in zijn boek "Het verbörgen leven" aan de bussen op de Brink en Henk Vorenkamp die als een parmantige dirigent met het nodige lawaai de bussen op tijd liet vertrekken:

Maor aal die aandern saomen, ok as ze ofreist naor de grote stad, zoas Alphons dee 
nao zien studie rechten en economie en zoas Eric wil zodrao as e klaor is met zien havo, 
aal die mèensen, komt aaid weerum, stapt toe de bus oet op de brink, 
waor Henk V. met zien zwaore basstem het heule busverkeer beheerst en zöt dat alles nog bij 't olde is...

En er was nogal wat te regelen. Want die chauffeurs wisselden in Gieten elkaar ook af. Ze gingen bij het café van Vorenkamp even een bakje koffie drinken. En niet alleen de chauffeurs, maar ook de conductrices. Want die waren in de jaren vijftig-zestig ook nog op de bus. Jonge dames, want het waren altijd vrouwen. Zij gingen speciaal mee op de bussen om kaartjes te verkopen. Ze hadden een eigen klapbankje bij de achterdeur. Ze droegen een kaartjesautomaat op de buik. Er werden wat instellingen gewijzigd door het op en neer halen van rode en witte hendeltjes en dan begon het gezellige geratel van het apparaat als het wieltje werd rondgedraaid. Met een geoefende beweging eindigde het ritueel in het afscheuren van de kaartjes : roetssjjjj

 

 

De bus naar Assen

De bus naar Assen stopte tot in de jaren zeventig op het tipje bij de kruising Eexterweg-Brink bij Hotel Braams.
We zien hier de bus naar Assen, zowel van de voorkant als van de achterkant. En het was altijd druk bij de bus.

 

 

 

Zojuist heb ik al het kaartverkoop-ritueel beschreven van de conductrices. Later werden zij als overbodig beschouwd. De chauffeur moest zelf kaartjes verkopen. Toen zagen we het apparaat verhuizen naar de desk van de buschauffeur.  Uit één van mijn oude schoolagenda's rolde zowaar nog een oud buskaartje naar Assen. Een retourtje kostte toen fl 3.10. Dat moet in 1974 of 1975 zijn geweest. In 1980 kwam de strippenkaart deze buskaartjes vervangen.En vroemmm... dan reden we in een klein half uurtje naar Assen
Hier rijdt de bus naar Assen op, jawel, de Asserstraat!!

 Verandering van tijden 

In juni 1985 moest de Schakel melding maken van het einde van een tijdperk.
De bussen komen nog wel, maar niet meer om kwart over en de levendigheid is ook minder geworden...

 

(2014-02) We deden een mooie ontdekking in een oude editie van het Nieuwsblad van het Noorden. Het waren geen lullige bussen die in Gieten over de Brink reden. Wat te denken van dit exemplaar dat in 1929 als de grootste van Nederland werd aangeduid. Mooie combinatie!

(2016-01) Voordat het winkelcentrum aan de schoolstraat werd gebouw was het oude schoolplein aldaar een parkeerplaats voor de bussen. Maar de modernisering in Gieten sloeg toe. Henk Vorenkamp kreeg bij zijn huis aan de Eexterweg een aanbouw waar hij een echt reisbureau had.

 

Naast dat reisbureau werd toen ook een spiksplinternieuwe parkeerplaats voor de bussen gemaakt. Pieter Venema heeft daarvan nog een foto.

 

Tegen de linkse bus staan een paar fietsen.  Dat was, zeg maar, de GADO bedrijfskantine in Gieten.

(2017-01) Van Luit Huising kregen we een mooie foto van de Brink rond bussentijd. Het lijkt een foto uit de jaren vijftig te zijn.

 (2017-10) Het is al hééél lang geleden dat die groene Gado-bussen op de Brink stonden. Maar inmiddels is ook een foto van gele Gado-bussen al echt geschiedenis. Op de sociale media zagen we dit fotootje verschillende keren voorbij komen.

 

(2018-03) Inmiddels in het openbaar vervoer in Gieten al lang geen centrumvoorziening meer. Er is buiten het dorp een waar bussenknooppunt gekomen. Gelukkig hebben we de foto's nog. We kwamen nog wat nostalgisch filmateriaal van de drukke groene bussenbedoening op de Brink tegen.

(2020-08) Een met het busreizen verbonden fenomeen was het in de vroege ochtend stallen van fietsen door veelal scholieren. Zij moesten op het nippertje nog de bus naar Assen, Emmen, Veendam of Groningen halen. Het was Tineke Zwiers die op Facebook ruiterlijk toegeeft dat dit stallen eigenlijk gelijkstond aan 'neergooien'. Dit is dan ook een karakteristieke foto uit de tijd dat de bussen nog vanuit het centrum van Gieten vertrokken.

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":