Spekstoep - 3
het afgebrande huis

De onderstaande foto is al onderwerp geweest in één van de moeilijke kwesties die we in in 1999 tot een goede oplossing hebben weten te brengen. Dit huis stond aan de linker kant van de Spekstoep, voorbij nummer 19. Het huis is op een zondagavond in het jaar 1922 helemaal afgebrand. Er is nooit iets nieuws gekomen

 

Er zijn nog meer foto's van hetzelfde boerderijtje. Ik heb ze al een hele tijd in mijn bezit en ik heb tot voor kort nooit gedacht dat dit dezelfde lokatie betrof. Maar als u goed kijkt dan zult u waarschijnlijk ook meer overeenkomsten dan verschillen ontdekken.

 

Al die tijd dat ik naar de hierbovenstaande foto keek was ik erg gericht op de afbeelding van het huis. De jongen die daarbij op de voorgrond loopt, zag ik daarbij over het hoofd. Maar ineens viel mijn oog op hem. Waarschijnlijk een dorpsgenoot van ons. Hij loopt daar voorbij het huis, zoals ik daar op dezelfde leeftijd ook vele malen voorbij gelopen ben. Alleen waren de omstandigheden anders. Ik deed het spelend na schooltijd. Het lijkt erop dat deze jongen daar met een bepaalde bedoeling loopt. Zal hij vanuit
't veen komen om de school in Gieten te bezoeken? Of heeft hij misschien thee en stoet naar 'zijn volk' gebracht, die op die dag in 't veen aan het werk is geweest? Loopt hij op blote voeten, omdat het zo warm is? Of omdat hij geen schoenen of klompen had? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.

 

Nog op dezelfde dag dat ik deze foto hier heb geplaatst werd ik al gecorrigeerd door Henk Wilms uit Gieten. Henk zegt dat dit het laatste huis aan de Oude Wildervanksterweg is, waar de familie Rutgers in woont (woonde?). Ik geloof Henk graag, want dat is juist de lokatie die ik altijd voor dit huis in gedachten had, totdat ik het met het afgebrande huis ging associëren. Overigens lijken de huizen wel verdacht veel op elkaar. Henk weet verder te vermelden dat deze foto in 1915 gemaakt is. Dus dit is het huis waar Jantje Rutgers, van het Spekstoep-gedicht geboren en groot geworden is.

Sorry Jantje, 2001, Henk Wilms is twee jaar wijzer geworden en komt terug op zijn conclusie dat dit het Rutgers-huis is. Alle foto's van dit pand met de nog bestaande woning van de familie Rutgers, nu als schuur in gebruik,  geeft aan dat de maten absoluut niet overeenkomen. Dus het blijft toch Spekstoep 21. Het gedicht is er niet minder mooi om!!

(04-2013) In deze buurt lag vroeger ook 'het steinergat'. Wat? In Ons Erfdeel 3/1994 schreef Jacob Meursing een stukje over een plaats, waarvan ik nooit heb geweten dat die een speciale functie heeft gehad. Hij noemde het "Het Steinergat", wat ik maar wil vertalen als het 'steengat'. 

Plaats van voormalig steengat in Gieten

We hebben het hier over de tip achteraan de Oude Wildervanksterweg en de Spekstoep. Het Steengat heeft vroeger gefungeerd als een aanbrengplaats van stenen. Ieder die keien of flinten over had kon ze daar in ruil voor geld inleveren. De Marke van Gieten had dit stukje grond voor dit doel afgestaan. 

Als men een wipkar of kruiwagen stenen inbracht dan kreeg men daar wat geld voor. Er waren in het steengat  regelmatig steenkloppers aanwezig die de dikste en de kleinste stenen tot puin hakten. De mooiste exemplaeren gingen in zijn geheel weg. Transporteurs brachten met paard en wagen de stenen en het puin in de regel naar Bareveld. Daar werden ze per schip vervoerd, vooral veel, zoals de opa van Jacob hem indertijd wist te vertellen, naar Amsterdam en Rotterdam.  

(12-2013) Fenna Pauw-Ensing uit Pesse stuurde een geweldige foto in. Hij zou zo van een oude kalender van de Boerenleenbank of de CLM afkomstig kunnen zijn. En dat is die dan ook. Fenna schrijft: Opoe en opa Ensing op het land aan de Spekstoep. Deze plaat ooit van een scheurkalender gehaald. Volgens haar moet de foto ongeveer van 1960 zijn geweest. We kijken in de richting van 't Voorste Land...

aardappelrooien aan de Spekstoep

(12-2013)  We moeten eigenlijk eens een keer wat reorganiseren op deze pagina. Want de titel is nog altijd 'het afgebrande huis'. Maar wat we nu willen laten zien is helemaal niet in de buurt van Zwartel of het oude Steengat. We moeten nog een eindje verder richting Wildervank: we hebben van Pieter Venema oude foto's gekregen van de vuilstort aan de Spekstoep. Wij zeggen natuurlijk 'kitgat'. In de jaren zestig was 't kitgat nog altijd aan de Bonnerdijk. Maar al in het begin van de jaren zeventig verhuisde het naar de Spekstoep. Het had nog helemaal niets van wat we tegenwoordig een 'milieustraat' noemen.

 

 Alles werd op één grote hoop gegooid. Hierboven is Lammert Oosting van de Oude Gronigerweg druk doende om de plastic zakken en andere rotzooi een beetje plat te scheppen. Ook Lenze en Tom brachten hier het opgehaalde vuilnis naar toe. Gelukkig Hoefde Oosting niet alles met de hand te doen. Kijk wat een moderne machines hem hier te hulp schoten!

(05-2017)  In het inmiddels meer dan achttienjarig bestaan van deze site popt her en der verspreid de naam van Piet Dost op. Als we op deze site een galerij van markante dorpsbewoners zouden maken, dan zou hij daar zeker niet mogen ontbreken.

Piet woonde halverwege in de Spekstoep. Hij was markant omdat hij snelwandelend en fluitend door het dorp liep. Hij deed 'studies' naar natuurkundige en meteorologische processen. Bij de gokautomaat in de Ponybar hield hij de cijfers en symbolen na de inworp van het geld snel met zijn arm verborgen. Dat zou het geluk dichterbij brengen. En hij speelde accordeon. Hij heeft menig optreden verzorgd in The House. 
We hebben foto's van Piet.

Hoe markant hij was mag ook blijken uit dit bijzondere in memoriam dat buurtvereniging Spekstoep na zijn overlijden in de krant liet plaatsen.

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":