Spekstoep

Spekstoep - 1
Vooraan in de Spekstoep
Spekstoep - 2
Tip Spekstoep-Oude Wildervanksterweg
Spekstoep - 3
Het in 1922 afgebrande huis aan de Spekstoep
Spekstoep- 4: Het 'Woltmanmuseum'
4a) concurrentenvleugel
4b) dependance Roel Woltman
4c) Edzo Kolk's vakantiepagina
     
Spekstoep - 5 Klompenmakerij Geerts      

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":