Spekstoep

Spekstoep - 1
Vooraan in de Spekstoep

Spekstoep - 2
Tip Spekstoep-Oude Wildervanksterweg

Spekstoep - 3
Het in 1922 afgebrande huis aan de Spekstoep

Spekstoep- 4: Het 'Woltmanmuseum'

4a) concurrentenvleugel

4b) dependance Roel Woltman

4c) Edzo Kolk's vakantiepagina

Spekstoep - 5 Klompenmakerij Geerts

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":