Spekstoep - 1
vooraan in de spekstoep

En waar woon je?
Ik woon in de Spekstoep, mevrouw.
Waar zei, je?
In de Spekstoep, mevrouw.
In de Spekhoek?

NEE, IN DE SPEKSTOEP!!!!!

Als kind woonde ik in de Spekstoep. Bovenstaande conversatie heb ik in vele varianten vele keren gevoerd. Stapelgek werd ik er soms van. En ze lachten allemaal om de naam van die straat. Alsof ik er iets aan kon doen. En dan vroegen ze ook nog waar die naam vandaan kwam. Wist ik veel? Ik weet het nog nooit precies. Ik heb wel eens iets gelezen over een bruggetje of zoiets. We moeten de bevindingen van Mevrouw Klaassens-Perdok er maar eens op na slaan.

De verwarring over de naam is blijkbaar van alle tijden. Lees deze advertentie in Asser Courant van 29 december 1943 maar eens:

(2005-11) Op de voorgrond zien we de boerderij van Maris van der Veen. Harrie Kloose weet ons te vertellen dat hierin ooit een café heeft gezeten die werd geëxploiteerd onder de naam "De Zon" De kastelein heette Harm Meertens, de opa van Harm van der Veen, wiens moeder met Maris getrouwd was en Geesje Meertens heette. Harrie: "Je voelt het al aankomen, er waren 7 Harm Meertens in die tijd in Gieten en deze werd Harm Zön genoemd"

.Ik kreeg een passage uit Ons Erfdeel (1996/4), kwartaalblad van de plaatselijke historische vereniging in handen gespeeld, waarin Job Meursing vertelt dat zo rond 1952 een aantal raadsleden hebben getracht de naam Spekstoep gewijzigd te krijgen!!! Burgemeester Nijenhuis heeft dat wilde plan indertijd persoonlijk in de kiem weten te smoren. Misschien kan iemand eens in het archief van onze oude gemeente duiken om te achterhalen wat die gemeenteraadsleden dan wel niet als alternatieven hadden gedacht. Zullen we eens wat raden? Nieuwe Wildervanksterweg? Zwartel?

(2008-12) Dit was tien jaar geleden de eerste pagina op deze site. Juist nu hebben we een mooie foto beschikbaar van deze "view of the village". Dit is voor mij één van de meeste herkenbare dorpsgezichten van Gieten...

Geen baanderdeur meer in het linkerdeel in de boerderij
van Harm van der Veen


(2016-11)
Deze pagina was één van de eersten die ik in 1998 voor deze site maakte. Dat is ook de reden dat de foto's allemaal nog relatief klein zijn weergegeven.Toen gold de laadsnelheid van de pagina nog, immers surfen op Internet kosstte toen nog kostbare telefoontikken.  Tegenwoordig laten we de foto's iets groter zien.  In al die 18 jaar hebben we hier nog nooit een foto van de centrale bakkerij laten zien. Daar gaan we nu verandering in brengen.


In het eerste huis- links was de centrale bakkerij in later jaren gevestigdVan Ron Speelman kregen we bovenstaande foto toen de bakkerij er inmiddels was gevestigd. Linksachter zat de  bakkerij. Als kind kochten we het brood niet in de winkel aan de voorkant, maar gingen naar de bakkers zelf: vaak kreeg je dan een stukje kantkoek
Aanvankelijk had Bron Wolthuis hier de winkel. Later zwaaiden Bertus en Corrie Pranger hier de scepter. Bertus zelf moest ook nog eens met het brood langs de deuren. 


Bertus Pranger met de bakkerskar onderweg
richting stationsstraat...

 

(20121-09)  Roelof, de zoon van bovenstaande Bertus Pranger kwam uit het familie-archief met een aan aantal belangwekkende documenten op de proppen. In 1951 besloten de plaatselijke bakkers Wolthuis, Vos, Roelof Pranger, Bertus Pranger, Krikke, Glastra, Stel en De Vries de handen ineen te slaan en samen de Centrale Bakkerij op te richten. Alleen Kamphuis deed niet mee.
Allereerst hebben we hier een afbeelding van het oorspronkelijke notulenboek van de bakkerij.

De burgemeester kwam het nieuwe bedrijf aan de Spekstoep openenen
Daar staat dat de bakkerij op 8 november werd geopend, dus de datum op het notulenboek zal wel gekozen zijn bij de eerste vergadering na de opening.

Hierboven is al gezegd dat we als kind vaak via de achterkant van de bakkerij ons brood gingen kopen, omdat de dienstdoende bakkers altijd heel aardig waren voor kinderen. We werden rijkelijk bedeeld met allerhande lekkernijen. Als we onderstaand foto zien duiken gelijk weer allerlei beelden en geuren uit ons geheugen naar boven op.

 

 

Dat zag er allemaal wel even anders uit. Op de foto's lijkt de weg nog niet verhard. Wellicht is ergens na te gaan wanneer de Spekstoep verhard werd.

Jacob Speelman uit de Ambachtstraat zond mij een passage uit het boek Drenthe in de kaart gekeken, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Provinciale Waterstaat in Drente. Hierin staat het volgende te lezen:

Op 4 december 1846 werd het gedeelte van de provinciale weg vanaf het einde der keistraat in het dorp Gieten tot het begin van de Toldijk in het gehucht De Hilte aanbesteed. Nauwkeurig was uitgezocht wie tot dat tijdstip onderhoudsplichtig waren voor de bestaande zandweg. Met hen werd een regeling getroffen voor de afkoop van dat onderhoud. De gemeente Gieten en de markegenoten van Eext moesten bijvoorbeeld 725 last keien leveren voor de aanleg van de nieuwe weg. Het oorspronkelijk plan om de Gieterdijk te volgen werd verlaten om de weg zoveel mogelijk in een rechte lijn te kunnen aanleggen. Van Gieten tot Gieterzandvoort kwamen aan beide zijden bijwegen of zogenaamde koeiedriften. (Drenthe in de kaart gekeken: grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen / J. de Haan, G.A.M. van den Muyzenberg ... [et al.], Meppel, 1976, p133)

Job Meursing vermeldt in de hiervoor al genoemde passage in Ons Erfdeel dat de grindweg in 1924 is geasfalteerd.

Terug naar de foto: rechts herkennen we het huis waar Roel Ottens met z'n smederij, later garage gevestigd was. Daarachter de boerderij van Evert Keun. Links het huis waar bakker Roel Pranger zijn winkel (en nog eerder zijn bakkerij?) had.

Ter vergelijking hier een foto uit een wat recentere periode. Uitgegeven door G. Greven, Gieten. Schoenen, Lederwaren, Drog., Tel. 287. Uit welke tijd? Ergens heel erg begin jaren zestig??

Opvallend is dat bij Roel Ottens nog altijd dezelfde reclame aan de muur hing: Nationale Levensverzekering Bank. Maar de moderne tijden zijn inmiddels opgerukt: er was een drukbezochte benzinepomp gekomen. De Gado-bussen 'van Henk Vorenkamp' werden bij deze Essopompen volgetankt. Er was sowieso veel vrachtverkeer op deze weg, want de 'dikke domo-auto's' van Willem Woltman reden ook af en aan.

Klik hier om even een kijkje te nemen in het
"Woltmanmuseum"

(20121-10)  Van Jan Venema kregen we een mooie en herkenbare foto van het tankstation van Ottens in de jaren 70-80. Roel Ottens had zijn zaak toen inmiddels overgedaan. Eerst zat daar toen Jo Venema en later Aone Posthumus.

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":