Bouw kleuterschool
Kiekenhof

We hebben onlangs de zelfwerkzaamheid van de Gieter bevolking geroemd bij de bouw van de kleuterschool. Daar valt nu wel wat meer over te zeggen en te zien..
Jo Tingen schrijft in zijn boek uit 1983, Gieten door de jaren heen dat in Gieten voor het eerst in 1936 konkreet over kleuteronderwijs werd nagedacht. H. Kuilman en mej G. Joosten waren respectievelijk voorzitter en secretaris van de 'commissie tot onderzoek van de mogelijkheid van oprichting en instandhouding eener kleuterschool'. De commissie was ingesteld door de Vereniging van Dorpsbelangen en de afdeling van de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. De heerlijke geur van koeiemest kringelt hier lekker subtiel naar boven. Vindt u niet? Er werden wel op zijn plattelands spijkers met koppen geslagen. Op 1 september 1937 werd de eerste kleuterschool geopend. Een huis achter de oude 'botterfabriek' was tot kleuterschool omgebouwd.

De oude boterfabriek stond op de hoek van de Wemenweg en de Schoolstraat. Deze wordt besproken op de pagina Melkfabriek Bonnen

Het heeft tot 1954 geduurd toen aan de Molenstraat Kiekenhof werd gebouwd. Speciaal was dat met vereende dorpskrachten dit gebouw in elkaar werd getimmerd. Hieronder ziet u de bouwploeg staan. Het lijkt wel een foto van een groep desperado's uit het Wilde Westen. Herkent u wat mensen op deze foto?

Ik heb geprobeerd de mensen wat beter in beeld te brengen. Dit is dus inmiddels alweer bijna vijftig jaar geleden.

Natuurlijk kregen deze mannen op zijn tijd ook een lekker bakje koffie aangereikt

Henk Kwebeman uit Hoogezand heeft bij zijn moeder een dagboek aangetroffen. 
Dat was gedurende de bouw bijgehouden door de heer A.J. Mulder.
We lezen over de voortgang en de wijze waarop het dorp, en met name de middenstand, doneerde.

Klik hier om het dagboek te lezen

 Hieronder is te zien hoe mooi het is geworden.
Het was 4 december 1954 toe het gebouw werd geopend.

Natuurlijk gingen de kleutertjes in een feestelijke optocht van het oude gebouw achter de oude boterfabriek naar het nieuwe onderkomen. Het ziet er een beetje guur uit op het kruispunt bij de Eexterweg - Brink

Mis, helemaal verkeerd! Van twee kanten werd ik erop gewezen dat de kleuters niet vanaf de oude boterfabriek verkasten naar de Kiekenhof, maar dat de kleuterschool tussentijds ook nog gehuisvest is geweest in het Nutsgebouw aan de Asserstraat. Nutsgebouw?? Wat dat was? Kijk maar even op pagina 2 van de Asserstraat.

Ik heb van de toenmalige kleuterleidster en nu in Emmen woonachtige Alie Boelens, maar onder de toenmalige kleuters ongetwijfeld bekender onder haar meisjesnaam Geerts een hele vracht foto's ontvangen. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven. Vele klein kukelies staan daar op afgebeeld. U kunt dus binnenkort meer van dit kleuterfront verwachten!

Bekijk hier de extra fotopagina's van de kleuterschool Kiekenhof
Kiekenhof-1
Kiekenhof-2

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van Het collectieve geheugen