Noordes

Noordes - 1 Noordes - 2 Noordes-3:
Korenmolen 'Hazewind'
Noordes 3
Bouw van kleuterschool 1954

Kiekenhof in kiekjes-1
Kiekenhof in kiekjes- 2
Noordes-5:
Nieuwbouw op de Noorder Es

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":