Noordes-5

We gaan ons nu echt naar het buitengebied van het oude dorp begeven. We gaan de Noord Es op. Het is het gebied waar vijftig jaar geleden nog het goudgele graan over het land golfde. Nu vinden we er de straten die luisteren naar namen als Wilkerweg, Stokleggingslaan, Keurnotenlaan. De namen zijn ontleend aan Drentse bestuurs- en rechtsgebruiken.Toen onze, inmiddels overleden tandarts Tamminga besloot om daar te gaan wonen heeft hij ook daar regelmatig foto's gemaakt. We hebben in het fotoalbum nummer 15 er al wat van gezien. De start van de jeugdwielerronde speelde zich af tegen het decor van de bouw van huizen aan de Waardeellaan. Op 9 mei 1963 ging hij er met zijn toestel op uit, om voor ons de volgende foto's te maken.


Het kost mij moeite om de juiste locatie te bepalen. In de verte zien we de Julianalaan. De foto geeft een beeld van de ruimte die er toen nog was.

gele_pijl(2009-02) We kregen post van Willem de Niet van de Noordes. Hij schrijft ons het volgende: "... in ieder geval denk ik dat ik wat duidelijkheid kan verschaffen aangaande een locatie van een van de foto’s. De huizen links zijn volgens mij huizen aan de Volmachtenlaan. Het dichtstbijzijnde huis heeft als het goed is huisnummer 11. De locatie vanwaar de foto genomen is: de lus die aan de westkant van de Waardeellaan ligt. De straat die halverwege de foto van links naar rechts loopt is de Waardeellaan volgens mij."

Kun je niet eens een foto maken vanuit hetzelfde standpunt als Tamminga indertijd, zo vroeg ik hem. En daar was Willem al met de foto's !

waardeellaan1 waardellaan2 waardeellaan3

Willem: 'dit is zo’n beetje de locatie vanwaar de foto toen is gemaakt. Het huis rechts is nog net te zien, de huizen links waar het om zou moeten gaan, gaan schuil achter groen.'

Willem: 'hier heb ik een aantal stappen naar links gemaakt en nu zijn de huizen wel zichtbaar. De rode stenen 2-onder-1-kap woningen aan de Volmachtenlaan.

Willem: 'dit geeft de woningen nog iets duidelijker weer. En hier zie je ook het vierkante raam dat je op die oude foto ook ziet'. We zijn helemaal overtuigd!

Op deze foto ziet u de juist aangeplante boompjes van wat om de één of andere reden 'de kwekerij' werd genoemd. Nog niet zolang geleden kwam ik er nog doorheen. Je zou inmiddels van een behoorlijk 'bos' tussen de Zaalsteden en de snelweg naar Veendam kunnen spreken.

Hier hebben we nogmaals een leuk zicht op de kerk en de molen. De kleuren zijn niet zo mooi, maar het is toch een veelzeggende foto. Wederom is de ruimte weer opvallend.

Van Pieter Venema kregen we onderstaande mooie luchtfoto. Het betreft hetzelfde gebied, alleen was toen de ruimte inmiddels (bijna) volgebouwd. Ik heb de foto hier verkleind, omdat hij anders veel te groot zou zijn om hem snel in te kunnen laden. Daarnaast heb ik er wat kleine uitsneden van gemaakt. Wie de grote foto wil ontvangen, die moet maar een berichtje sturen. Dan sturen we die wel even per e-mail op.

Dit is het 'pleintje' aan de Landspoelen, bij de kruising met de Stokleggingslaan

Aan de Landspoelen, tussen Volmachtenlaan en Keurnotenlaan wordt nog volop gebouwd.

Deze huizen aan de Korte Bree staan er al mooi bij!
Veel van deze huize zinjn inmiddels al vaak weer verbouwd. Toen vonden we dat mooie ruime huizen. Tegenwoordig vinden we ze vaak wel wat klein.

Weet iemand trouwens wat er boven voor een keet staat?
Waar was die voor??

gel pijl Harry Driever weet dat het een gewone bouwkeet was. Maar ook dat geïnteresseerden hier informatie konden krijgen over de koop van de woningen. Het verhaal gaat, zo hoorde hij van een oud-buurman, dat de aannemer halverwege de bouw al failliet was. Er schijnen onder de bouwvakkers weddenschappen afgesloten te zijn, waarbij degene die het minste werk had gedaan die dag een krat bier won. Deze werd vervolgens tijdens de bouw door de hele club, luierend in de zon op een van de balcons van de nieuwe huizen soldaat gemaakt. Er werd op een dag meer bier gedronken dan dat er water in de specie ging.

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":