De Bonnerschool

Bonnen was zo aan het begin van de twintigste eeuw een dorpje op zich. 
Bakkers, kruideniers en een kroeg. Alles was er te vinden. 
Er stonden mooie boerderijen. Zoals bijvoorbeeld deze van de familie Moek. 
Deze stond, zeg maar tussen de boerderij van Karssens en het fietspad in. Alleen deze boerderij is in 1919 afgebrand. 
En is daarna vervangen door de boerderij die er nu nog steeds staat.

Het leven was er rustig. Op een mooie zomerse dag was er nog alle tijd om met moeder voor het huis gezellig een kopje thee te drinken. Tenminste voor Harm Moek, hij is in dit huis in 1894 geboren. Dus onderstaande foto zal van rond 1900 zijn.

 

Maar met die rust leek het spoedig gedaan. Want kinderen zouden deze buurt veroveren: er moest een school komen!

In 1913 beklaagden een aantal Gieter ouders zich bij het gemeentebestuur dat er op de Gieterschool voor hun kinderen geen plaats was:

Geven ondergeteekenden , allen ouders van kinderen, die met 1 april 1913  in de termen vallen, om volgens de verordening naar school te kunnen gaan, met verschuldigden eerbied te kennen, dat ze tot hun leedwezen vernomen hebben, dat hunne kinderen wegens plaatsgebrek op bovengenoemden datum niet op school kunnen worden toegelaten;
        reden waarom ze met den meesten aandrang tot Uw geacht College komen met het verzoek, krachtigen pogingen in het werk te willen stellen, om de voorgenomen schoolbouw te bespoedigen.
        't Welkdoende

En dan volgt de ondertekening van het verzoekschrift door maar liefst 27 personen. Daaronder natuurlijk in Gieten bekend klinkende namen als Balkema, Pepping, Hilbolling, Withaar, Dijkhuizen, Moek etc. Er werden tal van plannen ontwikkeld. Bijvoorbeeld het idee om gewoon drie nieuwe lokalen tegen de school aan de Schoolstraat aan te bouwen. Ook werd er gedacht over de bouw van een school aan de Gasselterdijk.

Op 8 september 1921 nam de gemeenteraad een belangrijke beslissing. Ze keurden goed dat er van Jans Schuiling te Bonnen voor 4000 gulden een stuk grond werd gekocht, waarop een nieuwe school gebouwd kon worden.

 

Aannemer Kars Meertens mocht de school bouwen voor een ruime 25.000 gulden. Hoven uit de Spekstoep verzorgde het elektrische deel. De school was op 27 juli klaar.  Juffrouw Willering begon alvast met een klas. Dus de school draaide al op volle toeren toen de school op 1 maart 1923 officieel geopend werd. Dat viel gelijk met de benoeming van de eerste 'hoofd der school' de heer Jacob Torensma.

Meester Torensma kwam te wonen in de onderwijzerswoning dat aan de linkerkant van
 de school werd gebouwd.

 

 

 Tussen de kinderen van de Bonnerschool en Gieterschool was er altijd een leuke rivaliteit.
 Ik zelf zat op de Gieterschool. 
Ik kende wel de mensen die hier naar school gingen, maar eigenlijk alleen van gym en voetbal. 
En daar hoorde je wel de verhalen van de Bonnerschool: over meester Strijk en meester Schuiling...

Heeft u nog verhalen over de Bonnerschool? We horen het natuurlijk graag!

Misschien kunnen we net als we dat bij de Gieterschool hebben gedaan ook een lijst samenstellen van onderwijzers 
die op de Bonnerschool les hebben gegeven.  

Wie van de bezoekers heeft ook op deze school gezeten? 
Wie was toen de meester of de juf? 
Kunnen we een lijstje compleet krijgen met de verschillende onderwijzers op de
Bonnerschool?

(2006-04) We gaan even een kijkje nemen op het schoolplein van de Bonnerschool in 1966

  Uit de serie "Bewogen beeld uit Gieten"
Aflevering 4: 1966 - Schoolplein Bonnerschool

Korte inhoud: De leerlingen worden op het schoolplein 'gelucht'. Ze huppelen, zingen en springen dat het een lieve lust is. Welke leerlingen hebben wij allemaal voorbij zien komen? Diverse Veenhofs, Rineke Pepping, Egbert Hogenesch, "bokkie springende" Hans Venema, Roelof Woltman, Albert Bos, Jannie Huting, Roelie Karssens, Janny Zikken. De muziek erbij maakt het geheel tot een uiterst moderne MTV-videoclip!

(2007-04) Natuurlijk weten we dat Bonnerveen niet hetzelfde is als Bonnen. Maar het ligt toch wel in de buurt. Wij willen u met de Paasdagen deze Paaschzegen uit april 1934 niet onthouden:

(2016-03) Annita Sybenga-Reijmerink stuurde een mooie foto in van de de onderwijzerswoning van de Bonnerschool. Hij stond aan de linkerkant van de school en is in verband met de uitbreidingen van de school later afgebroken. Deze foto is uit 1940. Wie hebben hier allemaal gewoond? Metselaar, Strijk, Hovinga.