Boddeveld

We gaan even aan het uiteinde of het begin, het is maar hoe je het bekijkt, van de straat Boddeveld zelf kijken. Ter oriëntatie beginnen we op de hoek in Bonnen bij het café van, laten we zeggen, Muurling. We hebben dit café al eens besproken.

  (2012-01)  Enige tijd geleden presenteerden we de afbraakactiviteiten van schoenwinkel Greven in de Schoolstraat. Toch goed dat ook zulke dingen voor ons worden vastgelegd. Klamer Bos heeft in dit kader ook nog een foto van de sloop van het café op de hoek Boddeveld/Bonnen.

 

Gaan we hier de bocht om dan zien we aan onze rechterhand de boerderij van Smit op wat vroeger nummer 4 was , maar nu nummer 19.

Van Gerrit Moek uit Zevenhoven kreeg ik deze foto's. Zijn oma woonde hier vroeger, en hij kwam hier in die tijd veel logeren.

 

 

De foto hierboven en hieronder zijn uit ongeveer 1979-1980. Naar een goed boerengebruik staat er een Opel Kadett op het erf geparkeerd. Kijk maar! Op de foto hieronder staan volgens mij de melkbussen nog aan de straat. Werden die toen nog gewoon opgehaald??

Hendrik Dieters uit Groningen droomt terug naar 1979. Hij zat toen in de schoolbanken van de Bonnerschool. Keek niet naar het bord, maar keek naar buitenm ... hij weet daarom dat toen bij de boerderijen tegenover de school de melkbussen nog atijd werden opgehaald. Volgens hem heeft dat nog ongeveer tot 1982 geduurd.

Wat ik verder zo mooi vind aan deze foto is dat we het oude gezellige 'teerweggetje' nog zien. Hier kon je lekker hard over fietsen. Het mooiste was dan de bocht bij de Grote Kamp. Daar ging de weg via een schuine kuil in de richting van de Brink. Als je daar met volle snelheid doorheen jakkerde dan waande je soms een wielrenner uit de Tour de France, en als je er wat geluid bij maakte dan kon je ook zomaar veranderen in een TT-renner.

Dat was blijkbaar niet wat Gerrit op zijn vakantie in 1972 deed. Want een TT-renner rijdt naturlijk niet op een opoefiets met een emmer aan het stuur...

 

(2018-05)  Hierboven schreven we dat het leek of we langs de weg nog de melkbussen konden zien staan. Alice Dokter bezorgde ons onlangs deze foto waarop de melkbussen van Leffert Smit  prachtig in het gelid  staan. Als we goed kijken menen we busnummer 1188 te ontwaren. Klopt dat? Iemand vroeg zich af waarom de melkbussen hier een blauwe halsband hebben. Is er iemand die dat weet?

(2014-10)  Siem de Vries (Veendam, 1920) ontdekte in 1963 al de schoonheid van Boddeveld. Hij maakte er een mooi schilderij van.

 

(2005-10) Harrie Kloose herinnert zich dat ook hij en zijn vrienden begeesterd konden raken door de Tour de France: "toen ik een jaar of tien-twaalf was, dus begin 50-er jaren hielden wij, o.a. Jan Oldejans, Henk en Wim Oosting en nog goenende wielerwedstrijden in Tour de France periode. Mijn rol was verslaggever, Jan Cottaar. Onze favorieten waren: Fausto Coppi en Gino Bartalli. Ik had stiekem een geel truitje van zus Lientje gepikt, die de winnaar om de schouders kreeg. Roelie Essing stelde altied een pries beschikbaor. De priesoetreiking was op het trappie veur bakker Krikke zien winkel. Mijn achterneef Bennie Julius, die 2 jaar ouder was dan wij won de strijd. De trui zat hem rieklijk roem, want Lientje was in die tied zo’n jaar of achttien. " 

Verder met de foto hierboven: Toen ik deze foto voor het eerst zag, dacht ik: 'verrek, dat was ook zo'. Die enorme grote groene schuur die naast het café van Muurling stond.
Een ander mooi detail op de foto is de bakkerskar van "Montie" Roelof Wilms. Een aardige en grappige man vond ik hem altijd. In later tijd sloeg bij hem ook de modernisering toe. Hij ging met een motor aangedreven ventwagen door het dorp. Niet zelden was aan het einde van de dag de accu leeg; kon ie hem niet meer aan de praat krijgen. Dan zag je hem bezweet duwend aankomen bij de centrale bakkerij aan de Spekstoep.

(2005-10) Harrie Kloose: Trouwens over bakker Krikke gesproken, wat waren er veel bakkers in Gieten in die tijd: Krikke, Kramer, Kamphuis, Glastra, Roel Pranger Spekstoep, Bertus Pranger Eexterweg, Wolthuis, De Vries, Stel, Vos. Gieten telde zo’n 3000 inwoners in die tijd. Harrie vraagt zich af of  er nog een warme bakker in Gieten is...

Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. We moesten sowieso de bakkers in Gieten maar eens een beurt geven. Want in het gastenboek vraag Hans Bos ook al om aandacht voor de bakkers en de Centrale Bakkerij. Wie weet er wat van te vertellen??

(2008-02)Er kwam een mail binnen van Marianne Pepping uit Wildervank. Zij heeft aan Boddeveld gewoond. Wij zeiden vroeger in het dorp toch eigenlijk gewoon 'op boddeveld'? Zij woonde op Boddeveld 6. Ze stuurde twee foto's en wat herinneringen mee.

Marianne woonde hier met haar ouders, Harm en Aaltje Pepping, en 2 broers en zus tot aan ongeveer 1981. Op de plek waar het boerderijtje stond woont en werkt nu tandarts Frank Paternotte.

Marianne : "Zelf ben ik patiënt bij Frank; als ik vanuit de behandelstoel naar buiten kijk, zie hetzelfde uitzicht als vroeger toen ik nog een klein meisje was. De zwart-wit foto is van vóór 1971. Aangezien het boerderijtje een klein woongedeelte had met amper slaapruimte -1 ouderslaapkamer en voor de rest de bedsteden-, is toen een gedeelte van de schuur verbouwd tot een slaapkamer. Hierin stonden met passen en meten twee stapelbedden waar we met de vier kinderen sliepen. De kleurenfoto die hieronder staat hieronder is dus van ná die verbouwing.

Oorspronkelijk was het boerderijtje van mijn opa, Berend Pepping. Hij had samen met zijn vrouw Egberdina Doctor een veebedrijf. Mijn vader heeft dat later van hem overgenomen. Van die tijd weet ik niet zo heel veel meer af. Ik ben zelf geboren in 1971 en in ongeveer 1976 is mijn vader overgestapt op akkerbouw en zijn de koeien weggegaan. Wat me van het boerderijtje op de Boddeveld is bijgebleven dat er heerlijke fruitbomen in de tuin stonden. Elke zomer had ik wel buikpijn van de pruimen die nog niet zo rijp waren. 

De waterput langs de kant van de weg die nooit droog stond, dat het ’s winters zo fijn schaatsen was op de ijsbaan (ik hoefde alleen even door het prikkeldraad te klimmen), met de fiets racen door de bocht richting café Muurling. En wat ik absoluut niet miste was de ouderwetse poepdoos. Het huisje was oud en versleten toen we verhuisden, maar het had ook wel weer z’n charme, zo’n boerderijtje in het midden van het dorp. Wat dat betreft vind ik het wel een beetje jammer dat de hele Boddeveld van vroeger weg is. Bij mijn weten is alleen het huis van Café Veninga nog origineel.

 

(2016-12) Het was ongeveer ter hoogte van deze boerderij van Pepping waar je, als je richting Bonnen keek, het onderstaande tafereel had kunnen waarnemen. Waar toen paardjes in de wei liepen, daar is nu gymzaal "de Wendeling". En waar we nu de huizen aan de Bonnerhoek zien, daar keken we toen uit op de achterkant van de oude melkfabriek annex maalderij en diepvrieskluizen. De foto is afkomstig van Jan Postmus.

Over dat huis van Veninga en omgeving hebben we nog altijd een 'moeilijke kwestie' open staan. Ik weet dat er mensen in het dorp zijn die hier nieuwe inzichten over hebben. Ik zou graag willen dat die eens met ons gedeeld werden. Ga naar de moeilijke kwestie: is dit de Wemenweg ??

Aan het begin van deze pagina spraken over het begin of wel het uiteinde van Boddeveld. Waar is dan het andere uiteinde? Zeg maar waar nu The House staat. Vroeger de plaats waar de ingang was naar Dekelhem - het oude  voetbalveld en het huisje waar de lijkwagen stond. Van Martje Hogenesch kregen we een mooie foto die in 1962 op deze plaats genomen is. Hendrik Rubingh, Hendrik Bakker (Gieterveen) en Mans Pronk op weg naar... Waar denkt u dat ze naar toe gaan?

 

(2011-11)  In de oude krant kwamen we in het verslag van de vergadering van de Gieter gemeenteraad van 2 mei 1914 een interessante passage tegen. Het betreft de verharding van Boddeveld

Verharding Boddeveld 1914

 

(2015-03)  Pieter Venema kwam op Facebook met een foto van het oude GSW gebouw. Dat stond in de bosjes tussen het oude voetbalveld Dekelhem en zeg maar de inrit van arage Vlieghuis/café Veninga.  Hieronder legt Esmee Albertje Leenhouts-Seggers ons precies uit waar het GSW-gebouw voor was opgericht. Maar vele Gieters hebben hele andere herinneringen aan dit gebouw. De padvinders van meester Pots, de Ben van Eijsselsteijn groep hadden dit later als clubhuis. Ook weten sommigen zich nog te herinneren dat ze daar gitaarlessen hebben gehad.


Maar waar was het GSW nu eigenlijk oorspronkelijk voor opgericht? Esmee Albertje Leenhouts-Seggers legt het ons uit:

Na het advies van de minister van Sociale Zaken in 1949 aan de gemeenten om G.S.W. (Gemeentelijke Sociale
Werkvoorziening) bedrijven te stichten, werd In 1950 gestart met de oprichting van Centrale werkplaatsen. Op 1
januari 1950 werd de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening (G.S.W.) ingevoerd voor de in eerste instantie
langdurig werklozen en lichamelijk gehandicapten en vanaf 1955 ook voor mensen met een verstandelijke
beperking.

Op 1 januari 1969 werd de Wet op de Sociale Werkvoorziening ingevoerd, en daarin luidt de belangrijkste regel:
‘Het gemeentebestuur bevordert dat ten behoeve van personen die tot arbeid in staat zijn, doch voor wie, in
belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid
te verrichten niet of voorshands niet aanwezig is, gelegenheid bestaat tot het verrichten van arbeid onder
aangepast omstandigheden, welke zoveel mogelijk is gericht op het behoud, het herstel of bevordering van hun
arbeidsgeschiktheid.’ Die bij hen gelegen factoren betekenden dus: Een lichamelijke, verstandelijke en/of
psychische handicap.

De Sociale Werkvoorziening was en is er altijd op gericht om de arbeidsgeschiktheid te behouden, herstellen en
te bevorderen en mensen met een handicap weer aan het werk te krijgen in een normaal bedrijf. Dat betekende
dus concreet dat men in staat moest zijn om regelmatige arbeid te verrichten en men dus niet alleen maar
‘bezig gehouden’ moest worden. Er werden werkprestaties verwacht en medewerk(st)ers konden opleidingen volgen.
Ook werd de sociale werkvoorziening steeds meer gemoderniseerd en werden er steeds meer volwaardige producten
gemaakt en diensten geleverd.

(2022-03)  Henny Oost-Heeringa kwam op Facebook met een voor haar onbekend verhaal over salonwagens die op Dekelhem zouden hebben gestaan. Ze vroeg of iemand daar meer van wist. Dat heeft ze geweten! Er kwamen meer dan 100 reacties op die vraag. Veel over mensen die er hebben gewoond, maar echt mooie foto's, waarom ze ook vroeg, bleven eerst achterwege. Maar ze zijn er toch gekomen!

Eerst een overzicht-luchtfoto uit 1966 van Pieter Venema.Maar nog verrassender waren de foto's van Roelf Schuiling uit Zuidwolde. Hij kwam met schitterende kleurenfoto's van de dertien meter lange salonwagen waarin hij met zijn zus Zwaantje en ouders in de jaren 1963-1964 heeft gewoond. Ruimte genoeg om er ook nog een tent bij te plaatsen!


Hun wagen stond evenwijdig aan de Wemenweg. Tussen de bomen door zien we dan ook de ijsbaan in zomertijd.

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":