Het foto-album 11.

 

Herkomst foto: Jantinus Boerma, Den Haag
Foto: Spekstoep 12, boerderij
Datering: 1984

Beschrijving: Weliswaar nog niet zulke hele oude foto's, maar ze tonen toch een inmiddels verloren gegaan dorpsbeeld. Op de Spekstoep-pagina wordt de boerderij van Evert Keun al genoemd. Dat was de opa van Jantinus. Hij heeft er zelf ook nog lange tijd gewoond, toen zijn vader daar een gemengd bedrijf had. Als oud-overbuurman heb ik dat bedrijf in de tijd zien groeien. Aanvankelijk ging alles nog met paard en wagen. Toen kwam de eerste trekker. Een Mc.Cormick. Een paar melkbussen pasten nog achterop de trekker. Die werden elke morgen en avond langs de weg gezet. En één keer per week hing daar ook de bruine envelop met melkgeld aan. De vergoeding van de melkfabriek voor de geleverde melk. De bussen stonden gewoon aan straat. Iedereen kon, als hij dat wilde, dat geld zo meenemen!!! De tractoren werden allengs groter. En achter de boerderij werd een moderne melkstal gebouwd. De melk ging niet meer in een paar melkbussen. Er kwam om de paar dagen een melk-tankauto voorbij die de melk kwam ophalen. RMO's heetten die auto's: Rijdende Melk Ontvangsten. De boerderij is inmiddels afgebroken. Nu woont Freek Huting op die plaats. Hij moest vanwege de Duurschen uitbreiding met de boerderij op de Gaselterweg stoppen. Hij heeft een nieuw huis aan de Spekstoep laten bouwen. Maar het is nog wel altijd een boerderij.

Door een collegiale bemiddeling van Albert Bos kan ik thans een pijnlijke onvolledigheid in de informatievertrekking opheffen. "En woon ik daar soms niet", zo zal ongeveer de reactie van Albert's collega geweest zijn. Terecht! Freek heeft daar aan de Spekstoep het rijk echt niet alleen. Hij moet het eerlijk delen met zijn vrouw Roelina Martens. Opgelost zo?