De middenstand adverteert in Gieten
Advertenties - 2

Door naar: Advertenties -1 - Advertenties - 3 - Advertenties - 4

Op onze tocht langs de middenstanders gaan we wat kris-kras door het dorp. De firma Kloose kreeg eind jaren vijftig/begin zestig een nieuwe winkel aan de Schoolstraat(inmiddels ook al slachtoffer van de annexatiedrang van de boerenleenbank, zo heb ik begrepen).

Maar Kloose begon zijn zaak aan de Asserstraat, of zo hij zelf stelde in zijn advertentie, aan de Asserweg.

 

 

En waar moesten we naar toe voor een lekker visje?? Natuurlijk naar de groente- en fruithandel van Hendriks aan de Stationsstraat. Want hier moest je zijn voor "Zeebanket, lekker en vet" En niet te vergeten: Beleefd aanbevelend

Elders op deze site hebben we de geweldige concurrentieslag in de manufacturen al eens genoemd. De strijd tussen Wagenaar, Por en Leever. Wagenaar gooit er een sierlijke advertentie tegenaan, waarin wordt gesteld dat we daar moeten zijn voor alle courante manufacturen.

Echter in deze concurrentiestrijd heb ik onze Joodse dorpsgenoot Mennie Meijer uit Bonnen steeds buiten beschouwing gelaten, omdat hij van voor mijn tijd in Gieten was. Mennie Meijer zijn we al eens tegengekomen in het verhaal over zijn zwerftocht lang de verschillende kampen. Daarnaast kwamen wij zijn nering tegen in het boek Het jaar van de Ooievaar:

Halverwege dorp en veen lag ook de winkel van Cohen, de enige jood van het dorp.

Ben stond voor de etalage te kijken en zag aan de deurpost een oneffenheid, een soort uitstulping. Achter de toonbank stond Ruben Cohen, een kleine, gezette man van middelbare leeftijd en net als Jop Snieder kaal van hoofd.

Mennie Meijer ging de strijd met Wagenaar gedurfd aan. Waar Wagenaar nog spreekt over "alle courante" manufacturen, daar waagt Meijer te spreken van "alle soorten" manufacturen. En waar Wagenaar spreekt van lage prijzen, daar spreekt Meijer van "de laagste prijzen" en uiteraard: "beleefd aanbevelend"

(2010-03) De overbuurman zat weliswaar niet in de manufacturen, maar ook een zuivelfabriek kon blijkbaar niet alleen leven van de inname van melk en de omvorming tot zuivelproducten.

Is U op eerste klas waar gesteld?
Dan bij "Gieten-Bonnen"besteld

Wat maken ze in een zuivelfabriek? De goede leerlingen weet natuurlijk het antwoord: kunstmest, kolen, turfstrooisel, houtstrooisel...

Door naar: Advertenties -1 -Advertenties -3 -Advertenties -4

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":