Westerend (1)

(2018-03) In de afgelopen kerstvakantie heeft Jannes Wolthuis in de 'papieren nalatenschap' van zijn vader Lambert Wolthuis gekeken en kwam daar een stuk tegen onder de titel "Het Westerend, vroeger een kroonjuweeltje onder de straten in Gieten". Het heeft de status van "concept, 18 augustus 2011". Dat is alles wat we er van weten. We weten niet wie het heeft geschreven. Ook niet voor wie het bedoeld was. We hebben de inhoudsopgaves van "Ons Erfdeel" van de Historische Vereniging nagekeken, maar ook daar komen we een dergelijke beschrijving niet tegen. Daarom hebben we besloten het artikel hier ongewijzigd op te nemen, misschien dat later nog bekend zal worden wie de oorspronkelijke schrijver is.

Het Westerend, vroeger een kroonjuweeltje onder de straten in Gieten.

Het Westerend is tegenwoordig een heel ander straatje dan zo'n zestig jaar geleden. Het was één van de mooiste (misschien wel het mooiste) straatjes van Gieten. Vooral het stukje van Vedder naar de Eexterweg. Het Westerend begon aan aan de Asserstraat bij het café van Piet Huting en eindigde aan de Eexterweg bij de boerderij van de familie Westerhuis. Het was een straatje met bijna uitsluitend boerderijen.

Het Westerend was vroeger een nederzetting en is zeker belangrijk geweest. Op oude kaarten is te zien dat de wegen er samenkomen, het was een middelpunt.

De oude kern bij Bonnen lag iets ten oosten van de Bonnerschool. Tussen het Westerend en Bonnen is de kerk gebouwd. Dat was in ieder geval vóór 1500. Akkers in de omgeving van het Westerend hebben oude namen zoals Woerdakkers, Hofakkers, Het Poeltje, Haspelakkers en De Beukers.

Op onderstaand kaartje staan de nummers van de boerderijen die hieronder op plaatjes zijn te zien. Als u met de muis over de nummers schuift dan ziet u wie er hebben gewoond. (Op de een of andere manier was het de gewoonte om alleen de namen van de mannen te noteren... - red)

 


Westerend nr. 9

Tekening van meester Greven van Westerend nummer 9:
Boerderij van Jan Dekens, zoals door meester Greven getekend. Het huis is in ongeveer 1935 afgebrand. Toen woonde Job Vos er in. Het huis is vervangen door het huis dat nu (1996) door de familie Landeweer bewoond wordt, nu Westerend nummer 6. Vroeger heeft er de familie Völlinck en de familie Oosting gewoond. Dekens had zes dochters, maar hij zei "Een ander zijn rotjong helpt je daar dan wel weer van af" Eén van hen, Aaltje Dekens trouwde met Neer Homan, de rijkste boer van Gieten.


Nrs. 5, 4 en 3

Tekening van Jan Hendriks: Het Westerend anno 1942. Rechts huis en schuur van de familie Sloots. Links de woning van A. Lanjouw, later Geert Pepping. En in het midden het huis van de familie Wolthuis en later de familie Zikken


Nrs. 5 en 3


Nr. 8


Nr. 3


Nr. 2


Nrs. 7 en 6
Het huisje links is later op de plaats gekomen van nr. 7

De schrijver heeft blijkbaar ook nog wat kadasteronderzoek gedaan, want hij/zij heeft uitgezocht wie in 1832 de verschillende eigenaren van de panden waren. Ook hier geldt weer: u schuift met de muis (of tipt het aan op uw telefoon of tablet) over de cijfers en denaam van de eigenaar van toen verschijnt.


Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":