Het foto-album 28.

Herkomst foto: Cees Mager, Amsterdam
Foto: Rotonde bij Gieten
Datering: ca. 1968

Beschrijving: Al eerder is bij het gedicht over de ballonvaart van mevrouw Pepping een luchtfoto van de Gieter rotonde geplaatst. Cees Mager had ook nog zo'n mooie luchtfoto in een oude doos.

Allereerst zien we dat de oude weg naar Eext nog gewoon in gebruik was. Er was daar dus ook gewoon een oversteek over de N34.

De ruimte op deze foto is opvallend. Aan de Stokleggingslaan en aan het begin van de Zaalsteden staan nog maar een paar huizen en ook verder is op de Noordes is nog heel wat bouwgrond beschikbaar.
En dan eens kijken aan de Eexterweg: tot aan de ULO-school was aan beide kanten nog geen enkele nieuwbouwhuis te bekennen!

(2007-10) Ina Hilbolling heeft in "Ons Erfdeel" het kwartaalblad van de Historische Vereniging een leuke rubriek. Zij doorloopt de oude Schakel jaargangen en pikt er leuke berichtjes en advertenties uit. In het begin van de jaren zestig waren we trots op onze nieuwe rotonde. Thans worden er nog een paar bijgebouwd, geloof ik. 

"zondagmiddagwandelaar, vertoon u daar niet meer" :

Maar in een Schakel uit het najaar van 1962 schrijft de dorpse politie in een geheel eigen politiestijl een belerend stukje over het juiste gebruik van het verkeersplein (Let op: rotonde, is helemaal fout!)

Veilig Verkeer 
Uit waarnemingen van de politie en vragen van plaatsgenoten en eigen waarneming is ons gebleken, dat ons nieuwe verkeersplein of rotonde, zoals men hier zegt, voor elk nog niet duidelijk is bij het passeren en dat hier veel fouten gemaakt worden door automobilisten, brommers, rijwielen en voetgangers. Laten we eerst de fouten van de laatste drie onder de loep nemen. Dit is in een paar woorden gezegd. Het is voor alle drie, brommer, fietser en voetganger beslist verboden er op te komen en als u dat als zodanig toch doet, loopt u de kans op een stevige bekeuring. Evenzo is het gesteld met de wegen die naar het verkeersplein leiden en die ook verboden zijn. 

Het bekende bord, blauw met witte auto, zegt het al, alleen voor snelverkeer, auto en motorfiets. Dus zondagmiddagwandelaar, vertoon u daar niet weer. Ons plein is een verkeersplein en geen rotonde. Het verkeersplein wordt duidelijk aangegeven door het bord met de drie cirkelvormige pijlen. Er moet altijd linksom op worden gereden; dus tegen de zonneloop in en men doet goed ook zoveel mogelijk links te houden met uitgestoken richtingaanwijzer of flikkerlicht links zolang u 't rondje draait. U steekt de rechter uit als u bij de richting komt die u op wilt. Vergeet niet, dat het verkeer van rechts voorrang heeft, dus dat zijn de wagens, die het plein op willen rijden. Rijdt u uw weg van afslaan voorbij, dan mag u niet terug of stoppen maar zit er niets anders op, dan nog een keer het rondje te draaien en dan beter op te letten. De rotonde heeft niet het bord met draaiende pijlen en hier moet men rechts houden.

(2009-01) Uit het fotoalbum van Heino Wierenga worden we gewaar dat de rotonde op 9 april 1962 werd geopend. Hier was de rotonde nog in aanbouw.