Het foto-album 23.

Herkomst foto: Klamer Bos, Gieten
Foto: Albert Bos met sproeimachine
Datering: 1974

Beschrijving: Een oude karakteristieke verschijning op de Gieter landerijen. Albert Bos met zijn sproeimachine.

De sproeimachine had Albert Bos in 1948 voor 1500 gulden gekocht. Dat was in die tijd echt een hele grote investering voor een particulier. Samen met Albert Zwinderman uit de Achter 't Hout en Roel Rutgers uit de Spekstoep hebben zij in het begin veel sproeiwerk in Gieten en omgeving gedaan. Die mannen waren altijd gemakkelijk te herkennen aan hun gele handen!

Albert Bos ging zelfs voor boeren uit Gieterveen nog tot aan de Semslini aan het werk.

In 1615 werd door het landschap Drenthe aan Johan Sems verzocht om de grens af te bakenen tussen Groningen en Drenthe vanaf het Zuidlaardermeer tot aan Ter Apel. Aanleiding waren de veelvuldige grensperikelen en vooral welke provincie aanspraak kon maken op het geseculariseerde kloostergoed in Ter Apel.

Het eerste resultaat van het afbakenen van deze grens werd vastgelegd in een kaart gedateerd 2 maart 1615.

De grenslijn is getrokken als een rechte lijn vanaf Wolfsbarge bij het Zuidlaardermeer ( gericht vanaf de Martinitoren ) tot aan het huis ter Haar gelegen aan de huidige rijksgrens onder Ter Apel. Deze lijn bepaalde dat het klooster tot het Drentse territorium zou behoren.

Nog tot 1978 heeft Bos dit sproeiwerk uitgevoerd. Toen kochten veel boeren een eigen sproeimachine. Overigens is er, voordat de boeren zelf sproeimachines aanschaften, ook door de landbouw werktuigen vereniging gespoten