Oude Groningerweg - 2

Van Eijsselsteijn - huis
'het witte huis'

Op deze pagina wat nadere informatie over de eigendomsgeschiedenis van het huis waar Ben van Eijsselsteyn heeft gewoond.

Roel Popken uit Scheemda stuurde mij naar aanleiding van de pagina over de Oude Groningerweg onder meer een kopie van een eigendomsacte uit 1917:

In deze acte is te lezen dat:

... heer Doctor Gerhard van Eijsselsteijn in leven geneesheer-directeur van het Gemeente Ziekenhuis te Rotterdam, gewoond hebbende aldaar en aldaar overleden den zes en twintigsten November Negentien honderd zestien het huis op 18 october 1906 heeft gekocht: 'verleden voor den te Gieten resideerenden notaris Gerrit ten Raa'.

Deze acte is opgemaakt om dit deel van de nalatenschap voor moeder en kinderen te regelen. Op het vijfde blad van deze acte staat te lezen welke deskundigen bij de taxatie in handen zijn genomen:

"Zij verklaarden voorts (...) dat het onroerend goed in deeling wordt gebracht voor de waarde, waarop het is geschat door de heeren Lambert Meertens, meester timmerman, Kars Meertens, aannemer, en Hendrik Steenhuis, tuinder, allen wonende te Gieten"

We merken op dat in deze acte de naam konsekwent als Eijsselsteijn wordt geschreven, en niet als Eysselsteijn, zoals ik dat op deze pagina's doe. Overigens in navolging van Henk Nijkeuter, die er per slot van rekening jaren op heeft gestudeerd.

De opa van Roel Popken, dat was Geert Schipper, kommies bij de Rijksbelastingen, kocht op 3 juni 1929 het huis van de heer Wichers,gepensioneerd kapitein der Infanterie van het Oost-Indisch leger, voor het bedrag van maar liefst 4000 gulden.

Nadat de heer Schipper in februari 1962 was overleden is de woning op 30 augustus 1962 in het openbaar verkocht voor de som van f. 17.304,04 aan de in Gieten woonachtige heer Meijer. Hij had een fabriek in Wildervank/Veendam. In Gieten was deze fabrikant bekend onder de naam 'Pudding' Meijer. Hij had het patent op een soort saroma. Hij woonde zelf ook aan de Oude Groningerweg: de villa op de hoek met de Julianalaan.

'Pudding' Meijer wilde de 'Van Eysselsteijn-woning' opknappen en laten bewonen door één van zijn personeelsleden. De gemeente Gieten stak daar echter een stokje voor: zij zouden wel bepalen wie in de woning kwam te wonen en niet Meijer. Ook in Gieten moest men nog volop de strijd aanbinden met 'volksvijand nummer 1', de naoorlogse woningnood. Meijer nam daarmee geen genoegen en heeft daarop de woning laten slopen met uitzondering van het stookhok. Tot in de jaren tachtig heeft dat stookhok daar als een 'schilderachtig' plekje tussen appelbomen en de daar rondlopende schapen gestaan.

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":