Persoonlijke notitie Bert Brontsema: 
Kleermaker aan Eexterweg

Terug naar: Persoonlijke notities


Enige tijd geleden werd ik door een oud-dorpsgenote – t.w. Ineke Stolmeijer-Hegen – geattendeerd op deze internet-site over het dorp Gieten. Mijn complimenten voor deze werkelijk prachtige site, waar gewoonweg schitterende foto’s en enkele juwelen van verhalen staan vermeld. Je waant je zo weer terug in de tijd.

In het gesprek met Ineke kwam ook het beeld van mijn ouders en dan vooral van mijn vader (kleermaker Tjark Brontsema) nadrukkelijk naar voren. In de karakteristieke kleermakerszit zat mijn vader vaak boven op de werktafel voor het raam. Op weg naar school (openbare basisschool te Gieten – alwaar nu het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze staat) dan wel anderszins was mijn vader daardoor voor menigeen
kennelijk toch wel een beeldbepalende persoon aan de Eexterweg. Zelf heb ik me dat nimmer zo gerealiseerd. Mede hierdoor ben ik samen met mijn zuster Tineke geïnspireerd in de eigen archieven aan het zoeken geweest naar foto’s van mijn vader in deze zo karakteristieke kleermakerszit. Gelukkig hebben we nog een aantal foto’s kunnen vinden.

Kleermakerij Brontsema
Mijn ouders zijn na de Tweede Wereldoorlog vanuit het Groningerland in 1946 naar Gieten verhuisd. Mijn vader en moeder zijn aldaar een kleermakerij begonnen aan de Eexterweg 12. Mijn zuster en ik zijn aldaar geboren en getogen. We hebben aldaar altijd een hele mooie tijd gehad. In de kleermakerij maakte mijn vader herenkleding en mijn moeder dameskleding.


Dit was één van de huizen, vergelijkbaar aan die van Brontsema
aan de Eexterweg

 

 

Gedurende de periode 1946 tot ongeveer 1974 werden de bedrijfsactiviteiten hier uitgeoefend. Vanwege afbraak van deze woningen verplaatste het bedrijf zich later naar de Eekschillersweg 44. Tot 1983 heeft mijn vader nog deze bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. Inmiddels zijn mijn ouders overleden.


 op een zomerse dag kleermaker Brontsema in karakteristieke
kleermakerszit op de werktafel   - foto circa 1955

 


Links op de foto is werknemer Kasper Geerts -
hij verhuisde later naar Zeeland (Vlissingen?) -
 foto circa 1955
 


Tjark Brontsema met centimeterband om de nek
achter de werktafel  -
 foto circa 1955

 

Ook op Het Collectieve Geheugen van Gieten staan her en der enkele notities over de kleermaker Brontsema.

Onder de rubriek “Feuilleton – Gieters puzzelen het werk uit” wordt gesproken over de echte kleermaker “Jop Snieder”. De naam cq begrip “Jop Snieder” ken ik niet. In het verhaal wordt verondersteld dat deze “Jop Snieder” kennelijk - voordat mijn ouders aan de Eexterweg 12 in Gieten kwamen te wonen - aldaar woonachtig zou zijn geweest. Ik weet niet of dit waar is.  (Ik bedoelde te zeggen dat schrijver Gerard Nijenhuis misschien ook wel Brontsema "in  het hoofd heeft gehad" toen hij de romanfiguur Jop Snieder ten tonele voerde - Henk)

Wel ben ik ooit als kind de naam van R. Kuilman in de woning Eexterweg 12 tegengekomen. De naam van R. Kuilman ben ik ook tegengekomen – als zijnde bestuurslid (secretaris in het jaar 1934) van de v.v. Gieten - in het boek van 75-jaar voetbalvereniging Gieten. Kennelijk was de heer R.Kuilman de vorige bewoner van het pand Eexterweg 12 te Gieten. Voor zover mij bekend werden deze woningen in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd en zoals gezegd ongeveer 1974 weer afgebroken.

In de jaren zestig was er bij de Oostermoerstentoonstelling in een tent op het weiland bij boerderij van Strating aan de Asserstraat ook een handelstentoonstelling. In 1960 was kleermaker Brontsema hier ook met een stand vertegenwoordigd.


Brontsema's maatkleding met stand op
Oostermoertentoonstelling - circa 1960

 


Wederom Oostermoertentoonstelling, maar ander jaar
en een andere aankleding van de stand


Zuidwolde, Bert Brontsema, oktober 2008

Terug naar: Persoonlijke notities