Persoonlijke notitie Frank van het Hof:
de ULO op zolder

Terug naar: Persoonlijke notities


 (2016-04)  Op dit moment wordt de oude ULO-school aan de Eexterweg grondig gerenoveerd. Het gaat er allemaal modern en hip uit zien. Het is nu het dr. Nassau College en is gelegen aan de Stokleggingslaan. Maar weten we nog dat de ULO bij café Tent op zolder is begonnen? We hebben in 2014 al eens het reünieboek uit 1982 gepubliceerd. We vroegen Annie van het Hof om samen met haar 90 jarige vader Frank van het Hof wat herinneringen op te halen, want hij heeft deze 'zolderschool' nog bezocht

 Herinneringen van Frank van het Hof aan zijn jaren op de ULO in Gieten, destijds op de zolder van café Tent.

Mijn pap, Frank van het Hof, is van 1925.

Na de lagere school, in Kostvlies, zou hij naar de ULO in Gieten. Die was destijds gevestigd op de zolder van café Tent. Pap en zijn vader (mijn opa) moesten hiervoor op “audiëntie” bij het hoofd van de ULO, dhr. v.d. Ploeg. Die woonde of hield kantoor in het pand aan de Asserstraat, waar nu het Crayenest is.

Dhr. v.d. Ploeg vroeg waar mijn vader vandaan kwam en toen hij hoorde dat hij van de lagere school in Kostvlies kwam was het enige antwoord “oh, dan is het wel goed” en kon het gesprek worden beëindigd. Meester Kranenborg uit Kostvlies had blijkbaar een goede reputatie…


op zolder bij café Tent werd les gegeven

Pap herinnert zich nog goed dat er boven café Tent 3 lokalen waren waar de lessen gegeven werden. Voor de zangles gingen ze naar beneden, naar het toneel, waar dhr. Haddering (broer van Bart Veenstra) de zangles verzorgde. Hij herinnert zich ook nog een leraar Veenstra.
Bij slecht weer ging hij tussen de middag naar bakkker Kramer (pand van Glastra) direct naast café Tent. Bakker Kramer smeerde hem dan een paar boterhammen zodat hij in de middagpauze niet terug naar Kostvlies hoefde te fietsen… waarschijnlijk gold dat voor meer leerlingen uit de buitendorpen.

Pap heeft ruim 2 jaar ULO lessen gevolgd boven café Tent. In de 3e klas verhuisden ze naar de nieuwe ULO school aan de Eexterweg. Dat moet ongeveer 1937 zijn geweest.

Frank en Annie van het Hof,
Gieten, 2 april 2016

Terug naar: Persoonlijke notities