Inspectierapporten
Hotel Braams en Udema

 (10-2010) Geheel toevallig kwamen we een paar leuke documenten tegen van een verzekeringsmakelaar. Deze verzekeringsmakelaar werkte als intermediair tussen grote (vaak internationale) bedrijven en verzekeringsmaatschappijen (ook groot en internationaal werkend). Deze makelaar heeft in respectievelijk 1982 en 1989 inspectierapporten voor Hotel Braams en Udema samengesteld.

Het doel van deze inspectierapporten was om verzekeraars te informeren over activiteiten van het bedrijf, de constructie van de gebouwen, de risico's in het bedrijf waardoor brand en bedrijfsschade kan ontstaan, de genomen preventiemaatregelen om schade te voorkomen cq te beperken en een inschatting te maken over de grootste schade die bij het bedrijf kan optreden. Vandaar de voor de leek technische kreten van EML en MPL.

Voor ons als leken is het juist interessant om te lezen hoe de verschillende Gieter bedrijven eruit zagen en wat men daar zoal deed. Dat Braams in 1619 is ontstaan, dat er in 1982 27 mensen werkten en dat het hotel een eigen wildslachterij had en dat in één van de kelders in een belendend gebouw een biljart stond. En Udema? In één alinea wordt ons glashelder uit de doeken gedaan hoe de varkens daar werden geslacht.

Het inspectierapport over Hotel Braams is in het Engels gesteld. We menen echter dat het voor iemand met een paar jaar middelbare school Engels goed te lezen moet zijn. Zo niet, dan laten we ons vertaalbureau er onmiddellijk op los.
 

Inspectierapport Hotel Braams - 1982
Inspectierapport Udema BV - 1989

Terug naar: bronnenhoek

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":