De Hondsrug

'Bovenop de bult van de Hondsrug'. Als kind dacht ik dat als er gesproken werd over 'de Hondsrug' men het niet had over de hoogte van Emmen naar Groningen, maar over de bult vanaf de Oude Wildervanksterweg naar Bonnen. Hier stonden vroeger de 'zaadbulten' (Iemand die daar een foto van heeft?), hier werden de jaarlijkse vliegerwedstrijden gehouden en natuurlijk de legendarische zeepkistenraces.

De oproep voor een foto van 'zaadbulten' heeft gehoor gevonden. Uit de collectie Tamminga komt deze mooie foto uit 1964. Weliswaar niet op de Hondsrug, maar deze stonden aan de Asserstraat. Op de plaats als je in de richting Assen gaat, net over de kruising met de snelweg, aan de rechterkant. Overigens heb ik inmiddels begrepen dat die zaadbulten op vele plaatsen in het dorp hebben gestaan. Op de Noord-Es ('Achter de Ulo'), aan de Asserstraat, aan de Spekstoep ('Zwartel') en bovenop de Hondsrug.

Zaadbulten? Is dat Drents vroeg men mij. Jazeker. In het Algemeen Nederlands duiden ze deze bouwwerken ook wel aan als korenmijten. Ik vind Zaodbult'n mooier. U niet?
Ongelooflijk. Ongeveer drie jaar (het is nu 2003) nadat ik vroeg om een foto van de zaadbulten op de Hondsrug, kreeg ik uit Roosendaal, van G. Redeker deze foto uit 1959 aangereikt met nog het karrespoor door het Noordhegenbosje...

In deTopografische gids van Nederland die onder redactie van Frank van der Hoven in 2000 zal verschijnen zal ook Gieten ruimschoots aan de orde komen. Interessant is de naamsverklaring van de Hondsrug. Hij heeft dit zelf weer ontleend aan Hoofdstuk 10 van Hondsrug,heuvels en hunebedden van G. Kuipers uit 1974. Deze citeert op zijn beurt weer J.Naarding uit 1947.

Er is volgens dr J.Naarding een oud woord 'hoen',later 'hon' geweest, dat 'moeras' betekent. Zo ligt achter Coevorden 'Holt hone','t hout moeras. Zo'n 'hone' was ook de wijde waterwereld aan de andere kant van de hoge oostrand van het Drentse zandplateau. Aan de 'hone' dankt niet alleen de stroom, die erdoor loopt, maar ook de heuvelrug zijn naam. De stroom, de 'A', werd Hunes-A genoemd, de heuvelrug werd Hunes-rug. In de loop der jaren is Hunes-A geworden tot Hunze en Hunes-rug veranderde in Honsrug, dat nog weer later een 'd' toegevoegd kreeg en tot 'Hondsrug' werd. Naarding eindigt met de cryptische opmerking "wanneer de naam het enige zou zijn, dat op de Hondsrug een beetje verknoeid is, dan hebben we daar graag vrede mee en roept een ieder op om zich in te spannen om de Hondsrug vooral een aantrekkelijke,boeiende landstreek te laten blijven".

Zo is dat!

Maarre... taferelen als hiernaast treffen we jammer genoeg niet meer aan. Deze foto is gemaakt in december 1964. Het is bij de splitsing van de Oude Wildervanksterweg en de Hondsrugweg

Kars Hollander parkeerde hier zijn materieel. We zien hier een authentieke 'wipkar' en een 'gierkar' op de foto.

Hier links zien we een detail van een, jammer genoeg niet zo heel duidelijke foto van een paard met wipkar.
Voorop zit Jan Venema uit Bonnen.
De foto is in de jaren vijftig gemaakt door Geesje Venema-Meinders.
Wat deze foto, naast paard en wipkar ook zo interessant maakt, is dat we hier een beeld zien van de toen nog onverharde weg die dwars door het Noordhegenbos loopt. Bij de ruilverkaveling is deze weg verhard. Wanneer was dat ook alweer? Eind jaren zestig?

Een mooi tafereel bovenop de Hondsrug zijn deze aardappelkrabbers. Dat werk ging uiteraard met de hand. Daarom moest ook de hele famlie meehelpen. Kinderen kregen zelfs vrij van school als het zover was: aardappelkrabvakantie!!

De manden die tegenwoordig dienst doen als opbergplaats voor bollen breiwol, waren toen een vertrouwd gezicht op het land.

 

 

(2008-04)Klamer Bos kwam met vier mooie panoramafoto's van de Hondsrug. We kunnen moeilijk bepalen wanneer die foto's gemaakt moeten zijn. We zien dat het nieuwe huis van Hemmo Por in de Ambachtsstraat al is gebouwd. Wat zullen we zeggen? Eind jaren zestig??

Gezicht op het dorp en de huizen aan de Ambachtsstraat. Links de kerk en voor wie secuur kan kijken steekt er rechts een wiek van de molen boven de bomen uit

Klamer was zeer verguld met onderstaande  foto, omdat de schuur waar zijn vader de sproeimachine had gestald, Bonnen 5, erop staat. Links zien we zien de stoompijp van de melkfabriek omhoog priemen

Kijk hier beneden nou eens!! Daar hebben we Klaartje nog 

(2009-10)We hebben drietal nieuwe afbeeldingen van de Hondsrug kunnen verwerven. Volgens mij die hier direct onder de oudste die we op deze pagina kunnen zien.

Hoewel onderstaande afbeelding ook wel een heel eind terug in de tijd is. We hebben geen idee van wanneer...

Maar die hieronder is onmiskenbaar de jongste. De nieuwe huizen aan de ambachtsstraat zijn al gebouwd .

Een uitsnede laat zien dat er zelfs gebouwd wordt. Ik reken op Jakob Speelman wat betreft de tijdsbepaling...

 

(2023-01) We kwamen op Facebook een hele mooie foto van de Hondsrug tegen uit de tijd dat de combine nog niet uitgevonden was. De korenschoven werden 'op hokken' gezet en werden later bijeen gebracht op de 'zaodbulten'. Eens per jaar kwam de dorsmachine voorbij.

 

Bij het zien van deze foto kwam Klamer Bos met een  herinnering op de proppen:"Ik vind nog altied een wonder dat er nooit een bult stropakken in de brand gegaan is. We hadden er hutten van gebouwd en voor de verlichting gebruikten we stompjes kaars op een een plankje"

Ook Jan Postmus associeerde de aanblik van 'de hokken' met een markant verhaal:"Tijdens de schaft zaten de mensen van boer Vos op de Noordeslekker tegen de hokken uit te rusten rusten met wat eten en drinken erbij. Ineens sprong Arend Vos hoog in de lucht. Er was een muis bij de boord van zijn "striepsiekoor boks' in zijn broek gekropen en beet hem daar venijnig. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen hoe dat tafereel er ongeveer uit heeft gezien. De muis heeft het overigens niet overleefd, Arend beet terug, althans kneep hem stevig terug!".

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":