Persoonlijke notitie:
Willem Hadderingh;
Politie-inval "The House"

Terug naar: Persoonlijke notities

Willem Hadderingh was in 1970 één van de politiemensen die meedeed aan de politie-inval in The House. Hier zijn herinnering aan het gebeuren:

Bij het nalezen van over de aktie van de politie in het jeugdhonk 'the House', komen bij mij, - als een van de deelnemende politie mensen, - de herinneringen aan dit gebeuren langzaam weer boven drijven.

Op een zaterdagmiddag in mei l970 werd mij meegedeeld dat ik diezelfde avond aan een of andere politieactie in de provincie mee moest werken. Ik diende in burger op het districtsbureau van de Rijkspolitie te Assen te verschijnen waar ons nadere bijzonderheden over de aktie zouden worden meegedeeld. Door de commandant van het district Assen, die de leiding van de aktie had, werd ons meegedeeld dat wij nog diezelfde avond in Gieten een bezoek zouden brengen aan het jeugdhonk “the House”. Voor zover ik mij nog kan herinneren werd door de plaatselijke autoriteiten vermoed die in het pand regelmatig soft drugs werden gebruikt.

Tijdens de briefing werd mij duidelijk dat het de bedoeling was om rustig en beheerst de aktie te volbrengen, waarbij het de bedoeling was dat de bevolking van Gieten zo weinig mogelijk zou merken. Er zou een onderzoek in het gebouw plaats vinden en de bezoekers zouden na gefouilleerd te zijn, worden overgebracht naar het bureau van de Rijkspolitie.

De aktie zou verder plaats vinden onder het mom van “Lief zijn voor elkaar”. Tegenstand werd niet verwacht en geweld zou waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Het moest in elk geval zoveel mogelijk vermeden worden. Dat we ons daar als uitvoerende politiemannen mee konden verenigen, mag duidelijk zijn.

Er werd door de leiding, noch door de uitvoerende politiemensen zwaar tegen de aktie opgekeken. De verantwoordelijke autoriteiten vonden het, gezien in het licht van die tijd, nodig om op een gepaste manier corrigerend op te treden. We zijn later op die avond in enige bekende blauwe rijkspolitiebusjes naar Gieten gereden. We hebben daar zonder moeilijkheden de doorgesproken aktie tot uitvoering gebracht.. Ik kan mij niet herinneren, dat we door de daar aanwezige jeugd tegen werd gewerkt. In het pand was de verlichting niet van de beste kwaliteit, de meubels moesten misschien vernieuwd worden, doch ik geloof dat het voor de toenmalige jeugd best een gezellige verblijfplaats kon zijn.

Wanneer je deze aktie na ruim 30 jaar nog weer eens je geest laat passeren, en je hoort tegelijkertijd (januari 2002) dat men op Schiphol heroéneklanten met 10 kg heroéne na inbeslagname weer heenzendt, ja dan……. , ja dan ga je je misschien afvragen of we momenteel verkeerd bezig zijn of dat we het vroeger verkeerd deden.

Terug naar: Persoonlijke notities