Het foto-album 53.

Herkomst foto's: Roelof Boelens, Emmen
Foto: Echtepaar Pieters-Beuker
Datering: 1927

Beschrijving: (2007-01) Een bericht uit 1927. Mevrouw en meneer Pieters zijn maar liefst 55 jaar getrouwd. Dat was toen nog een vermelding in de krant waard. Als ze nu nog zouden leven, dan waren ze deze maand 135 jaar getrouwd!

Overigens hadden we in 1967 onderstaand echtpaar onder onze dorpsgenoten. Zij waren maar liefst 76 jaar getrouwd: Harm Tingen en Jantje Woltman. Het waren de opa en oma van Jo Tingen, die hen in zijn boek "Gieten door de jaren heen" dan ook heeft beschreven. We nemen zijn woorden hier over.

"Harm Tingen en Jantje Woltman trouwden op 12 augustus 1891. Ze woonden hun gehele leven op hetzelfde adres, Varik 2 te Gieten, waar ze tien kinderen grootbrachten. Harm Tingen genoot wijd en zijd bekendheid door zijn kerstbomen die hij kweekte. Tegen de Kerstdagen kwamen van heinde en ver mensen om bij Tingen een kerstboom te kopen. Kinderen mochten dan altijd zelf een boom uitzoeken.

Toen het echtpaar Tingen driekwart eeuw was getrouwd, kregen ze namens Koningin Juliana een taart aangeboden. Deze taart werd aan het echtpaar Tingen overhandigd door burgemeester Van Walsum en was opgespoten met afbeeldingen van dennebomen, die de heer Tingen toen nog kweekte, rozen, die de feestdag symboliseerden en haasjes, waarvan Tingen er in zijn leven vele had gestroopt.

Opgemerkt moet worden, dat stropen voor veel mensen vroeger bittere noodzaak was: men leefde in armoe en had vaak een 'koppel kinder'. Bovendien werd wildstropen door de Drentse bevolking niet als een strafbaar iets beschouwd. Men ging uit van de opvatting, dat een ieder gerechtigd was zich van het wild in de vrije natuur meester te maken. Harm Tingen was een meester stroper en bovendien een enorme hardloper. Als we het verhaal willen geloven, dan was hij de te paard gezeten marechaussee nog te vlug af

Zelfs veldwachter Bouwman, ook aanwezig op het super-platina huwelijksfeest van het echtpaar Tingen, moest het, op één keer na, steeds tegen hem afleggen.

Op hoge leeftijd tartte Harm Tingen nog elke logica, die bij een bejaard man hoort: hij schoffelde in de kerstdennen, zaagde hout en dronk dagelijks zijn borrel. Harm Tingen werd 10l jaar, zijn vrouw Jantje Woltman overleed, toen ze de leeftijd van 98 jaar had bereikt."