Persoonlijke notitie Roelf Dijkhuizen:
vissen in Gieten in de jaren vijftig

Terug naar: Persoonlijke notities


 (2012-09)  Een herinnering uit de vroege jaren vijftig. De jeugd van Gieten viste in de jaren vijftig volop. Roelf Dijkhuizen herinnert zich deze gebeurtenissen bij het Drents diep.

 

Vissen in Gieten in de jaren 50

Vissen in Gieten gebeurde in die jaren in het Veentje, Jonker's zandgat, illegaal in het "gat van Prummel" op de Jonkersheide, in de Hunze (Drents Diep), maar vooral door de jeugd in de Leiding. Laatstgenoemde plek bevond zich voorin Gieterzandvoort, zo'n 100 meter voor de boerderij van Klaas Torenbosch.

Op een mooie zomerdag in augustus in 1958 trokken neef Roelf Dijkhuizen en ondergetekende richting Gieterzandvoort. Naar de Leiding dus!
Om daar te komen moest je over een vrij brede sloot via twee smalle planken. Met de fiets aan de hand was dit niet moeilijk, maar fietsend liep je het risicode sloot in te duiken. Terwijl de schrijver van deze ware geschiedenis reeds bij de Leiding was gearriveerd was van neef Roelf niets meer waar te nemen. Onder de eendenkroos kwam hij even later proestend uit de sloot tevoorschijn. Samen hebben we de fiets weer boven water gehaald, maar voor neef was de lol er af na deze "kamikaze" actie" en trok kletsnat huiswaarts. Spoedig daarna was het rondom de Leiding zo vol met vissers dat er op elke vierkante meter een dobber dreef. Je had dan meer beet van een ander snoer, dan van een vissoort.

Om de drukte achter ons te laten trokken Henk Mulder, Henk Bruinsma, Thiemo Meertens en ondergetekende met het snoer nog aan de hengel richting de Hunze. Al fietsend ging het langs het water, totdat Henk Bruinsma het topje van zijn hengel in de grond boorde, uit balans raakte en met sierlijke boog met fiets en al het water in dook. Met vereende krachten werd hij uit het water gevist, even later gevolgd door zijn fiets. Ook voor hem zat het visavontuur erop en samen trokken we weer richting Gieterzandvoort, waar de schrijver van dit relaas achter bleef bij de Leiding en de overige twee Henk Bruinsma naar huis begeleidde.

Bij de Leiding viel op dat Piet Dost op zijn buik lag te vissen, deze keer niet fluitend, maar met een larve van een waterjuffer aan het haakje. Zijn dobber dreef door een "til" en regelmatig sloeg hij op deze manier een voorn aan de haak. Reinder Engelsman (Pengel) met een busje zelfgevangen rode pieren van een mestbult van zijn oom Geert uit de Ambachtsstraat in zijn pluchen tassie bij zich, zat samen met Roelof Vedder aan de overkant van de Leiding en vooral Reinder leek de manier van vissen van Piet ook wel wat en installeerde zich ook boven een "til".
Om de dobber zo goed mogelijk te volgen moest je wel zover mogelijk voorover liggen en op zeker moment was ook Reinder verdwenen. Ook hij toog voortijdig drijfnat naar huis.

Omdat de middag nog niet voorbij was, bleven Roelof Vedder en ik nog even vissen met aan het haakje een dood visje. Intussen brak een
gigantische stortbui los en onder een jas gedoken tuurden we naar de dobber, die door het hoog opspattende water bijna onzichtbaar was geworden. Dat de dobber plotseling verdween ontging ons bijna, maar door het enigszins kolkende water bleek dat we wel degelijk beet hadden. Na een "gevecht" van wel 10 minuten lag er een snoek van 70 centimeter op het droge. Na de stortbui trokken wij ook richting Gieten. Doornat dus! Net als een paar lotgenoten deze middag.

Roelf Dijkhuizen, augustus 2012
 

Terug naar: Persoonlijke notities