Persoonlijke notitie:
Corry Vos

"op de Mulo"

Terug naar: Persoonlijke notities

Corry Bakker, inmiddels al jaren luisterend naar de naam Vos, komt oorspronkelijk uit Eext. Inmiddels woont ze in Driehuis. Zoals vele 'Eexterossen' ging zij ook naar de Mulo in Gieten. Ze wil graag haar herinneringen delen. Ze deed in 1955 examen en zou o zo graag nog eens wat willen horen van haar toenmalige klasgenoten. Om te beginnen laten we hier een klassefoto van deze examenklas zien. Er ontbreken nog een paar namen, maar we proberen natuurlijk met uw hulp de juiste namen te achterhalen!

Wie staan hier allemaal op?

Van links naar rechts en van boven naar beneden: dhr. De Boer, Harm Vos, dhr.Lesterhuis, Steven Jonkman, Corrie Bakker, dhr. Bodde, Lientje Lokhorst, ….?, dhr. Udding.Jantinus Hoving, Hans..?, …..?, Willem Hidding, ……?, Joop Oldejans, Willem v. Hemmen.Dieny Siebering, Hennie Schiphouwer, …..?, Aaltje Hoogenesch, Ina Speelman.

Wat herinnert Corry zich nog allemaal van die tijd?

Schoolreisjes maakten wij, zoals ook Willem Hadderingh memoreerde, naar de Waddeneilanden. Met name Ameland en Vlieland. Ook wij fietsten, respectievelijk naar Holwerd en Harlingen om daar met de boot de oversteek te maken. Op Ameland verbleven we in jeugdherberg "De kleine Grie", op Vlieland in een kampeerboerderij. Enkele jongens uit de klas hadden op de Vliehors (mil.oefenterrein) een partij koperen hulzen gezocht en die aan een opkoper op het eilandverkocht. Een en ander was streng verboden en het gaf nog een hele heisa!
Eind april 1955 maakten we met onze klas een uitstapje met de bus naar Soesterberg. We reden via Beilen, alwaar de examenklas van de Chr. Mulo bij ons in de bus stapte. Het was een voorlichtingsdag van de Kon. Luchtmacht. Voor de meisjes was er informatie over een eventuele baan bij de marva of milva. Het was allemaal erg interessant, toch geloof ik niet dat iemand van onze klas animo had, daar een werkkring te zoeken. Een kleine bijzonderheid; in de klas uit Beilen zat een aardige jongen, die later mijn echtgenoot werd en nog steeds is!
Dhr. Udding leerde ons o.a. aardrijkskunde, dhr. Bodde gaf Engels en dhr. De Boer meetkunde en Frans.

Eens op een maandagochtend gaf dhr. De Boer een overhoring Frans. Bijna de hele klas had niets uitgevoerd. De leraar werd razend, stak een preek af in de geest van: jullie geen belangstelling voor je huiswerk?, ik ook niet. Jullie willen niet studeren?, dat zal mij een zorg zijn. Hij ging aan zijn lessenaar zitten lezen en negeerde de klas volledig. Toen het uur om was, gaf hij huiswerk op, met de boodschap: zoek het maar uit. Zo ging dat een week, hij overhoorde niet, zei niets, gaf alleen op het eind van de les huiswerk op. Niemand was ijveriger dan onze klas, die week.

Ook wij hadden les van juffrouw Perdok, die inmiddels mevr Klaassens-Perdok heette. Aan de meisjes gaf ze handwerkles. Welke lessen ze verder gaf weet ik niet meer. Ik herinner me dat ze eens voor de klas flauw viel. Een hele consternatie. Ze was zwanger! Op de zaterdagochtenden hadden we gelegenheid op school te oefenen voor het typediploma. Uit Emmen kwam een man met een aantal schrijfmachines. Het examen hiervoor legden we af in Emmen. Met z'n allen en natuurlijk op de fiets!

Corrie Vos-Bakker. Januari 2004.

Terug naar: Persoonlijke notities