Persoonlijke notitie Albert Mennega: 
boomplantdag

Terug naar: Persoonlijke notities


Van Marchien Hofsteenge-Mennega ut Eext. kregen we het volgende bericht:

"Mijn vader Albert Mennega, geb. 12-8-1915 en helaas overleden in 2002 heeft indertijd een verhaal gemaakt over de boomplantdag zoals hij het beleefd heeft. Mijn vader heeft dit verteld in 1995 en opgeschreven."

Boomplantdag

In de twintiger jaren, direct na de eerste aanleg van het Staatsbos werd in het voorjaar een boomplantdag voor de schooljeugd van Eext en Gieten georganiseerd. Het eerste jaar werden wij met de ossewagen van Eext gehaald. De kleintjes mochten op de wagen, de groten moesten lopen.


Het jongetje rechts vooraan is Roelof Mennega, later uit Gasselte.
Hij was de broer van Albert.

:

De schooljeugd van Gieten sloot zich hierbij aan. Gezamenlijk gingen we op weg naar het Staatsbos, wat toen nog geen bos was. Direct over het spoor, nu de Houtvester Jansenweg, werd begonnen met boomplanten. Weken tevoren was op school al het boomplantlied ingestudeerd.

Ieder moest van huis een schop meenemen voor de te verrichten werkzaamheden. De schoppen kwamen op een aparte wagen en werden later weer uitgedeeld. Ook hadden we voor die tijd al een plaatje waar onze namen ingeslagen werden. Jaren achtereen hebben we steeds deze boompjes met naamplaatjes bekeken. Maar alles is vergankelijk en eens is ook de tijd gekomen dat deze plaatjes verdwenen.

De boomplantdag werd jaarlijks herhaald. In één van die jaren heeft Koningin Wilhelmina hier ook een bezoek gebracht. De eerste jaren van het Staatsbos werden de boompjes steeds aan een laan geplant. In latere jaren werd er een blok mee volgeplant en werden de plaatjes niet meer aan het boompje van de planter vastgemaakt maar werden ze voor het blok gezamenlijk op een bord gespijkerd.

De eerste en tevens ook de laatste keer dat we dit laatstgenoemde hebben meegemaakt was in 1927. Houtvester Jansen hield een lange toespraak en gaf de kinderen een boodschap mee met de strekking: Liefde voor alles wat er in de natuur voorkomt.


Houtvester Jansenweg

Ongeveer een kilometer in het Staatsbos aan de Houtvester Jansenweg bevindt zich nog de steen met het opschrift: "Door de kinderen geplant: 8 april 1927.

De volledige tekst van het boomplantlied:

Gij, boompjes, hier door ons geplant, 
Groeit op tot forse bomen!

Dan zal uit 't werk van kinderhand, 
Een statig woud voortkomen.

Zo God wil ruist na jaar en dag,
  Alom hier eikenlover,

En spreidt zijn schaduw over
De plek, waar eens ons heiveld lag.

Dan keren wij nog vaak hier weer,
Al oud met grijze haren.
En zetten ons opnieuw terneer,
Als toen wij kind'ren waren.
Dan zien w'in 't bos, door ons geplant,
Ons eigen kind'ren dwalen,
En willen hen verhalen,
Van 't werk verricht door onze hand.

En met hen rustend op het mos,
Het tere, groene, weke,
Is 't ons als horen wij het bos,
Vermanend tot ons spreken:
"Kind, zorg niet voor u zelf alleen,
Denk aan wie na u komen,
Draag deze les der bomen,
Steeds met u door het leven heen".

Eext, Albert Mennega 1995 

Meer over de jaarlijkse boomplantdag in Gieten


Terug naar: Persoonlijke notities