Persoonlijke notitie Adam Veenhof
over: 't Heidebloempje

Terug naar: Persoonlijke notities

Ik ben Adam Veenhof, geboren op 23 september 1923. Vanaf october 1937 tot maart 1998 ben ik lid geweest van 't Heidebloempje. Ik heb in die tijd veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt.

De hoogtepunten waren de jaarlijkse zangersdagen en dan vooral die van vroeger, die altijd werden gehouden op de eerste zondag in juli.
Dan werd er in afdelingen gezongen en werden we op punten beoordeeld. Dit was altijd heel spannend. De laatste jaren van dit zanggebeuren zongen we in de 'Afdeling Superieur'

Veenhof is naast fanatiek zingend lid ook gedurende 28 jaar bestuurslid geweest. Als secretaris zien we hem op de receptie ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan in 1972. Links van hem zitten de bestuursleden Froukje Westerhuis en Harrie Huiting. Helemaal rechts toenmalig dirigent Couvert.

De dieptepunten waren als het ledental bedenkelijk zakte. Tot de hoogtepunten kan ook worden gerekend de jublileumuitvoeringen bij het 50,60 en 75-jarig bestaan van de vereniging.

Trouwens de jaarlijkse uitvoeringen waren ook leuk. Dan werd er eerst een aantal liederen gezongen en daarna met eigen leden een toneelstuk opgevoerd. We zongen veel Nederlandse liederen en ook vaak operette melodieën.

Toen de meerderheid van de leden vond dat de naam 't Heidebloempje moest worden veranderd ben ik gestopt. Ik zing nu nog bij het ouderenkoor en de volkszang.

Groetend, A. Veenhof, februari 2002

Noot van Henk:
Wie denkt dat er in Gieten overigens niet gezongen wordt, die komt bedrogen uit. Een vluchtige inventarisatie leert mij van het bestaan van de volgende zangkoren:
Ouderenkoor Gieten
,Popkoor Session, Vrouwenkoor Gieten, Gospelgroep  Ferontes Charmata,Gemengd Koor Gieten, Kerkkoor Eext-Gieten (In 2000 zijn de kerkkoren van Gieten en Eext samengegaan)Kinderkoor van de Muziekschool, Plattelandsvrouwenkoor Gieten.

Klik hier voor meer over de geschiedenis van't Heidebloempje

Terug naar: Persoonlijke notities