Persoonlijke notitie Toon van der Sandt:
Ben Hoffmann (1935-2010)

Terug naar: Persoonlijke notities


 (2022-11)  Toon van der Sandt uit Dordrecht heeft goede herinneringen aan oud dorpsgenoot  Ben Hoffmann. In deze persoonlijke notitie vertelt hij over hem en stuurt tevens twee krantenartikelen mee. Het tweede gaat over de opvoering van Herman Heijermans'  Beschuit met muisjes door Helmers in het kader van het 125-jarig bestaan van de toneelvereniging.  Daarbij onder meer aandacht voor de heldenrol van Jantje Lutjes - zij was ziek, maar vocht zich met pillen en poeders onder de wollen dekens vandaan!

Ben Hoffmann (1935 - 2010), oud-Gietenaar


In de jaren rond 1980 was ik goed bevriend met een familie in Uithoorn, onder de rook van Amsterdam. Op hun beurt hebben deze in de 50er jaren goede kennis gehad aan Ben Hoffmann. Tijdens scouting-watersportactiviteiten bij Aalsmeer hadden ze hem leren kennen als een sympathieke, sportieve jongeman. Echter werd hij uit het oog verloren, totdat Ben in 2009 onverwacht eenmaal een kort contact legde. Hij was ongeneeslijk ziek geworden en wilde nog even van zich laten horen.

Ge´ntrigeerd door dit voorval ben ik ik via het Internet gaan zoeken, hoe het Ben Hoffmann na de tijd van toen (ca. 1955) is vergaan. Ik heb ook gemaild, rondgevraagd en tweemaal Gieten bezocht. Zo kwam ik meer aan de weet en heb dat inmiddels aan een jonger familielid (nu elders woonachtig) laten weten. Ik deel dit relaas nu ook met de site “Geheugen van Gieten”. Als (oud-)Gietenaren hier nog een verhaal of een foto aan toe willen voegen, kan dit eveneens op deze site.


Van ca. 1972 tot ca. 1999 was Ben Hoffmann inwoner van Gieten. Zijn vrouw was Nettie Hoffmann-Schouten, onderwijzeres op de Gieterschool. Oorspronkelijk was Ben Amsterdammer en zijn voorouders waren afkomstig uit de Jordaan. Rond 1955 werkte hij bij een radiozaak als radiomonteur. Vanaf 1961, inmiddels getrouwd, woonde hij te Beemster bij Purmerend en is later met zijn vrouw in Gieten komen wonen aan de Waardeellaan. Als vertegenwoordiger van Philips-artikelen was hij veel onderweg in Rayon Noord-Nederland.

Zowel zijn communicatieve vaardigheid als zijn technische bekwaamheid kwamen hem en anderen, als medewerker van toneelverenigingen Helmers en Tikotaria (de laatste opgericht door zijn vrouw), goed van pas. Een tijdlang was hij voorzitter van toneelvereniging Helmers, waarvan hij erelid bleef na zijn afscheid. In de jaren 90 haalde hij in interviews over toneelvoorstellingen van Helmers en Tikotaria tweemaal de krant in het Nieuwsblad van het Noorden. Rond 1999, na zijn pensioen, zijn Ben en Nettie naar Assen verhuisd, waar hij actief was in het koor-verenigingsleven, maar te vroeg in 2010 op 74-jarige leeftijd overleed.

Dordrecht, Toon van der Sandt (geb.1958), november 2022

 

Knipsel 1 uit:  Nieuwsblad van het Noorden, 9 maart 1992

 

Knipsel 2 uit: Nieuwsblad van het Noorden, 30 november 1993

 

Terug naar:Persoonlijke notities