1945:bevrijdingsjaar Gieten

Nadat Gieten bevrijd was werd op 9 juli het hoofdkwartier van het 44ste regiment van de Royal Canadian Dragoons onder leiding van Luitenant Colonel K.D. Landell in Gieten gevestigd. Ze zaten verspreid over het dorp. Bij Café Huting aan de Asserstraat, bij Braams, bij Vorenkamp en ook bij schoenmaker Ziengs. Op 28 october 1945 gingen de Gieters samen met de Canadezen naar de kerk voor een speciale tweetalige dienst.  

 

Dit is een speciale gebeurtenis geweest. Zodanig
 dat Harm Moek er een dag later een gedicht op maakte. Voor wie het niet goed kan lezen is 'de vertaling' eronder geschreven.

 

13 april 1945 Gieten bevrijd

Een dag om nooit te vergeten
En toch, dat hadden wij voordien niet geweten
Dat na 5 jaren oorlogsgeweld
De Duitser zo plotseling moest ruimen het veld
Want de Canadese legerscharen
Ja werkelijk, het is haast niet te verklaren
Ze trokken ons land, ons Nederland door
En na een paar dagen tijd
Konden wij jubelen en zingen
Was het noorden bevrijd
En zo trokken ze verder de dappere strijders
De mannen van Canada of Neerlands bevrijders
Tot dan ook in ít begin van de maand mei
Heel Nederland kom zingen, ons vaderland vrij
Voor bezetting van ons land zijn ze eerst nog gebleven
En nu is bij de bevolking van Gieten het streven
Om als één volk door het leven te gaan
En zagen wij 28 oktober niet alleen de gemeente van Gieten
Doch ook een lange rij Canadese mannen staan
Om samen de kerk in te treden
Waar met zín allen gezongen is en gebeden
Er werd geluisterd naar de twee dienaren van het woord
Van Canada en Gieten, ze werden beiden aangehoord
Maar dit moet ik er wel bij verklaren
Dat ik van de eerste niet veel wijsheid kon vergaren
Doch zo zal het hen ook zijn gegaan
En toch, wij hebben bij elkaar gestaan
Ja en dit is mijn innige wens
Dat er door deze gecombineerde dienst
Een band is gesmeed, hecht en sterk
Wij waren samen in ééne kerk
Samen met Christus mee
Wij hier in Holland met de mannen van over zee

Gieten, 29 oktober 1945

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":